Erkenning verenigingen en andere initiatieven

ERKENNING VILVOORDSE VERENIGING AANVRAGEN

ERKENNING BEWONERSINITIATIEF AANVRAGEN

ERKENNING PARTICULIER INITIATIEF MET PUBLIEK KARAKTER AANVRAGEN

ERKENNING INITIATIEF PROFESSIONELE ORGANISATIE AANVRAGEN

Heb jij een fijn plan in Vilvoorde? De stad erkent graag je initiatief, want het stadsbestuur is blij met je inspanningen voor de Vilvoordenaars.

Wil je dus iets organiseren of wil je een werking opstarten in Vilvoorde, dan kan dit in aanmerking komen voor erkenning.

Voordelen van een erkenning

Een erkenning is niet alleen symbolisch. Erkende initiatieven kunnen in elk geval rekenen op materiële steun van de stad:

Indien je een hele jaarwerking uitbouwt, als vereniging, buurtinitiatief of organisatie, kom je misschien ook in aanmerking voor werkingssubsidies.

Tot slot ondersteunt de stad ook heel wat initiatieven via projectsubsidies.

Hoe lang is een erkenning geldig?

Heeft je initiatief een duidelijke einddatum? Dan behoud je je erkenning tot deze datum.

Initiatieven zonder duidelijke einddatum worden erkend voor onbepaalde tijd als ze steeds een actieve werking kunnen aantonen.

Wie kan een erkenning aanvragen?

Stad Vilvoorde geeft graag volgende initiatiefnemers een blijk van erkenning:

  • Verenigingen met een actieve werking in Vilvoorde.
  • Bewoners die samen hun schouders willen zetten onder hun buurt of wijk. Om erkend te worden als bewonersinitiatief moet je minimaal 2 activiteiten per jaar organiseren.
  • Particuliere initiatieven die publiek toegankelijk zijn en ten goede komen aan de inwoners van Vilvoorde, op voorwaarde dat het initiatief geen winstoogmerk nastreeft.
  • Professionele organisaties die in Vilvoorde een werking voor Vilvoordenaars ontplooien, of die een fijne activiteit organiseren. Het initiatief moet wel een maatschappelijke meerwaarde hebben en mag geen winstoogmerk hebben.

Lees zeker eens het erkenningsreglement. Daar vind je alle specifieke voorwaarden om erkend te kunnen worden. Zo moeten initiatieven de Nederlandse taal gebruiken bij haar werking en organisatie.

Hoe kan je een erkenning aanvragen?

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor erkenning, vul dan hieronder het formulier in dat het best aansluit bij je initiatief:

De betrokken stadsdienst zal je aanvraag daarna verwerken en voorleggen aan het stadsbestuur. Je wordt altijd op de hoogte gehouden van de beslissing van het stadsbestuur, ook als je initiatief niet erkend zou worden.

Wordt je initiatief wel erkend, dan ontvang je een uniek erkenningsnummer. Dit erkenningsnummer moet je altijd vermelden als je gebruik wilt maken van de bovenstaande voordelen voor erkende initiatieven.