EU onderdaan beschikker van voldoende bestaansmiddelen inschrijven

MAAK EEN AFSPRAAK

Je brengt mee

 • Identiteitskaart of paspoort.
 • Een recente pasfoto met witte achtergrond.

Binnen de drie maanden na de aanvraag moet je documenten voorleggen die aantonen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Als je al over deze documenten beschikt op het moment van je afspraak voor inschrijving raden wij aan om deze al mee te brengen.

De documenten die je moet voorleggen zijn afhankelijk van het type aanvraag.

Begunstigde (pre)pensioen, invaliditeit, beroepsziekteverzekering of arbeidsongevallenverzekering in België of een andere EU lidstaat:

 • Bewijs dat je een uitkering (pre)pensioen, invaliditeit, beroepsziekteverzekering of arbeidsongevallenverzekering ontvangt.
 • Bewijs dat je deze uitkering in België verder kan blijven ontvangen.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering geldig voor een lang verblijf in België.

Rentenier

 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen naargelang.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering geldig voor een lang verblijf in België.

Inschrijving op basis van bestaansmiddelen van een derde

 • Bewijs van (aan)verwantschap of tenlasteneming voor onbepaalde duur.
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen die door een derde ter beschikking worden gesteld (bewijs van stortingen en arbeidsovereenkomst of in geval van een zelfstandige activiteit het meest recente uittreksel uit de personenbelasting).
 • Bewijs van ziektekostenverzekering geldig voor een lang verblijf in België.

Vrijwilliger

 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen, deze kunnen ter beschikking gesteld worden door de vrijwilligersorganisatie (tenlasteneming en bewijs van stortingen).
 • Bewijs van ziektekostenverzekering geldig voor een lang verblijf in België.

Werknemer in een andere EU lidstaat

 • Arbeidsovereenkomst.
 • Loonfiches van de laatste drie maanden.
 • Bewijs dat de afstand naar het werk realistisch is of dat er op afstand kan gewerkt worden.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering geldig voor een lang verblijf in België.

Zelfstandige in een andere EU lidstaat

 • Bewijs van inkomen (tussentijdse balansen, verklaring personenbelasting van het voorgaande jaar, ...).
 • Uitgeschreven facturen en de betaling ervan op je rekening.
 • Bewijs van inschrijving in het handelsregister van de andere EU lidstaat.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering geldig voor een lang verblijf in België.

Gedetacheerde EU werknemer

 • Bewijs van inkomen (bijvoorbeeld je detachteringscontract en loonfiches)
 • Bewijs van ziektekostenverzekering geldig voor een lang verblijf in België.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om als EU onderdaan ingeschreven te worden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen klik hier.