EU onderdaan gezinshereniging met een Belg inschrijven

MAAK EEN AFSPRAAK

Je brengt mee

 • Identiteitskaart of paspoort.
 • Een recente pasfoto met witte achtergrond.
 • Bewijs van betaling van de bijdrage (niet voor kinderen jonger dan 18 jaar).
 • Bewijs toestemming van de afwezige ouder (voor kinderen jonger dan 18 jaar).
 • Afhankelijk van het type aanvraag: huwelijksakte, geboorteakte, bewijs van gelijkgesteld partnerschap of bewijs van wettelijke samenwoning (dit document mag maximum zes maanden oud zijn).

Binnen de drie maanden na je aanvraag tot inschrijving moet je documenten voorleggen die aantonen dat je aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldoet. Als je al over deze documenten beschikt op het moment van je afspraak voor inschrijving raden wij aan om deze al mee te brengen.

De documenten die je moet meebrengen zijn afhankelijk van het type aanvraag:

Aanvraag gezinshereniging EU-Belg als echtgeno(o)t(e)

 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen van de Belg.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering voor jezelf en je gezin.
 • Geregistreerde huurovereenkomst of eigendomsakte.

Aanvraag gezinshereniging EU-Belg als kind of kleinkind jonger dan 21 jaar

 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen van de Belg.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering voor jezelf en je gezin.
 • Geregistreerde huurovereenkomst of eigendomsakte.

Aanvraag gezinshereniging EU-Belg als kind of kleinkind ouder dan 21 jaar (ten laste)

 • Bewijs dat je ten laste bent.
  - Bewijs van onvermogen in het land van herkomst (bewijs dat men geen inkomen heeft in het land van herkomst en er geen onroerend goed bezit).
  - Bewijs dat men reeds ten laste was in het land van herkomst.
  - Bewijs van voldoende bestaansmiddelen van de Belg.
  - Bewijs dat het gezin niet ten laste is van het OCMW
 • Bewijs van ziektekostenverzekering voor jezelf en je gezin.
 • Geregistreerde huurovereenkomst of eigendomsakte.

Aanvraag gezinshereniging EU-Belg als partner wettelijke samenwoning

 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen van de Belg
 • Bewijs van ziektekostenverzekering voor jezelf en je gezin
 • Geregistreerde huurovereenkomst of eigendomsakte
 • Bewijs van duurzame relatie:
  - bewijs van dat men gedurende één jaar voorafgaand aan de aanvraag heeft samengewoond in België of het buitenland,
  - of bewijs dat je elkaar 2 jaar kent, regelmatig contact had en elkaar minstens drie maal ontmoet hebben voor een minimum van 45 dagen,
  of geboorteakte van een gemeenschappelijk kind.

Aanvraag gezinshereniging EU-Belg als ouder van een minderjarig kind

 • Als je niet samenwoont met je kind dan moet je bewijzen dat je een affectieve en/of financiële band hebt met je kind. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden tot gezinshereniging met een Belg klik hier.