EU onderdaan student inschrijven

MAAK EEN AFSPRAAK

Je brengt mee

  • Identiteitskaart of paspoort.
  • Een recente pasfoto met witte achtergrond.

Binnen de drie maanden na je aanvraag tot inschrijving moet je de volgende documenten voorleggen:

  • bewijs dat je ingeschreven bent bij een erkende onderwijsinstelling in België,
  • bewijs dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt,
  • bewijs van ziektekostenverzekering geldig voor een lang verblijf in België.

Als je al over deze documenten beschikt op het moment van je afspraak voor inschrijving raden wij aan om deze al mee te brengen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om als EU student ingeschreven te worden klik hier.