EU onderdaan tewerkstelling inschrijven

MAAK EEN AFSPRAAK

Je brengt mee

  • Identiteitskaart of paspoort.
  • Een recente pasfoto met witte achtergrond.

Binnen de drie maanden na je aanvraag tot inschrijving moet je documenten voorleggen die aantonen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt of dat je op zoek bent naar werk. Als je al over deze documenten beschikt op het moment van je afspraak voor inschrijving raden wij aan om deze al mee te brengen.

De documenten die je moet voorleggen zijn afhankelijk van het type aanvraag.

Werknemer

  • Arbeidsovereenkomst of werkgeversattest (bijlage 19 bis) en recente loonfiches.

Zelfstandige

  • Recent en volledig uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen.
  • Een bewijs van aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen (dit document moet door de sociale kas per e-mail overgemaakt worden aan VR@vilvoorde.be).

Werkzoekende

  • Bewijs van inschrijving bij de VDAB of sollicitatiebrieven.
  • Bewijs van reële kans op tewerkstelling.

Au-pair

  • Overeenkomst voor plaatsing van een au-pair.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om als EU onderdaan ingeschreven te worden op basis van tewerkstelling klik hier.