Forges de Clabecq

Deze historische industriële site ligt er vandaag nog bij als een ongerept natuurgebied. Maar schijn bedriegt: de vervuilde gronden hebben nog een grondige sanering nodig.

De stad heeft samen met de grondeigenaars een toekomstvisie uitgewerkt. Cruciaal zijn het verleggen van de Zenne en het doortrekken van de fietsverbinding langs het kanaal over de terreinen van Forges om zo rechtstreeks aan te takken op de fietssnelweg langs de Zenne richting Antwerpen. De inbedding van de fietssnelweg langs de Zenne zorgt voor een mooie groene buffer naar het centrum van de stad.

Teslotte zal er in die rand naar het centrum ook plaats zijn voor wonen, recreatie en groen.