Gemeentebelastingen

Opgelet: deze informatie beperkt zich tot de heffing van de gemeentebelasting. Voor personenbelasting is stad Vilvoorde niet bevoegd. Indien je hierover vragen hebt, kan je terecht op 02 575 08 60.

Wat

Gemeentebelasting is een lokale heffing door stad Vilvoorde op de middelen van de belastingplichtigen die in de stad gevestigd zijn of die er belangen hebben. Bijvoorbeeld: belasting op economische bedrijvigheid, leegstand, …
Klik hier om alle reglementen van de stad te raadplegen.

Waar kan je terecht met vragen over andere belastingen?

Federale Overheidsdienst Financiën, Groenstraat 51, 1800 Vilvoorde.

  • Controle btw (algemene vragen, attest btw-vrijstelling,…): 02 575 06 50
  • Ontvangkantoor btw (bij schulden – Leuven): 02 575 07 60
  • Controle Vilvoorde personenbelasting 1: 02 575 08 60
  • Controle Vilvoorde vennootschapsbelasting 1: 02 575 08 40
  • Dienst alimentatievorderingen: 02 575 08 30
  • Ontvangkantoor Domeinen en Penale Boeten: 02 575 07 40
  • Ontvangkantoor Registratie: 02 575 07 50
  • Kadaster: 02 575 09 50
  • Ontvangkantoor Douane en Accijnzen: 02 575 07 30
  • Ontvangkantoor belastingen: 02 575 09 30