dienst Financiën

De dienst Financiën is verantwoordelijk voor de opvolging van alle financiële processen binnen de organisatie. De dienst heeft een ondersteunende rol naar de andere diensten met betrekking tot de opmaak van het meerjarenplan en het budget, de opvolging van het budget, de opmaak van de bestelbonnen, de verwerking van alle inkomende facturen en andere kosten.

De dienst staat in voor de opmaak van de fiscale reglementen, het inkohieren van de belastingen, het behandelen van de bezwaarschriften, het opmaken van de niet gedecentraliseerde uitgaande facturen en het debiteurenbeheer. Specifiek voor het OCMW staat de dienst in voor de volledige financiële afhandeling van de requisitoriumdossiers en voor het opvolgen van de hypotheken.

De dienst voert de budgettaire en algemene boekhouding van de stad, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf.

Het centrale beheer van de kassa’s en de provisies wordt door de dienst uitgevoerd. De dienst staat tevens in voor de btw-verplichtingen en andere fiscale verplichtingen.

De dienst heeft een toezichtsrol op de budgetten en rekeningen van de diverse kerkfabrieken en het Zorgbedrijf Vilvoorde.