Gevaertstraat

De stad kreeg voor dit project een subsidie van 100 000 euro, op voorwaarde dat alle werken uitgevoerd zouden worden vóór 30 november 2023.

Het volledige overzicht van de uit te voeren werken, kan je terugvinden bij de downloads.

Fase 4

Vanaf maandagochtend 27 november zal de aannemer starten met het opbreken van de Gevaertstraat. Respecteer het parkeerverbod dat door de aannemer geplaatst zal worden en plaats je wagen tijdig buiten de werfzone, ook als je een eigen oprit of garage hebt.

Aansluitend op het nieuwe pleintje zal in de Gevaertstraat aan de zijde met pare huisnummers (dit is de kant van de kerk en de school) een nieuw voetpad en fietspad aangelegd worden. Daarnaast wordt ook de rijloper en de parkeerstrook aan de overzijde volledig vernieuwd.

Om deze werken te kunnen uitvoeren zal de Gevaertstraat gedurende enkele weken volledig afgesloten worden voor alle verkeer in beide richtingen.

Ook voor fietsers zal de straat tijdelijk niet bruikbaar zijn.

Het voetpad aan de zijde met onpare huisnummers blijft behouden en zal wel heel de tijd bruikbaar zijn.

Aan de zijde met pare huisnummers zal een tijdelijk pad voorzien worden door de aannemer, zodat de aanpalende woningen te voet bereikbaar blijven.

Ook de school, de kerk en de parochiezaal zullen tijdens de werken enkel te voet bereikbaar zijn langs de Gevaertstraat.

Het plaatselijk verkeer van en naar de wijk Far-West kan omrijden via de Beethovenstraat en de Verbindingsstraat.

Op het ogenblik dat de opbraak van de Gevaertstraat van start gaat, zal de nieuw aangelegde parking in de Abeelstraat wellicht nog niet volledig afgewerkt zijn en bijgevolg nog niet gebruikt kunnen worden. Van zodra dit mogelijk is, zal de aannemer de parking open stellen, zodat deze ter beschikking komt van de buurt. In afwachting vragen wij wel om de werfsignalisatie van de aannemer te respecteren en de afgesloten zones niet te betreden om schade te voorkomen.

Aansluitende werkzaamheden

Wanneer de nieuwe rijbaan binnen de werfzone begin december geasfalteerd wordt, zullen we van de gelegenheid gebruik maken om ook de toplaag van de bestaande asfaltverharding in de Abeelstraat tussen de werfzone en de Beethovenstraat te vernieuwen. Dit zal gedurende 3 dagen extra hinder met zich meebrengen.

Praktische informatie voor bewoners in de werfzone

Huishoudelijk afval

De afvalkalender wijzigt niet, maar de inzamelplaats kan wel wijzigen. Wanneer dit gebeurt, vind je de verzamelplaats net buiten de werfzone, aangeduid met een oranje bord. Plaats je afval er de avond voordien.

Tijdens de werken is het mogelijk om groente-, fruit-, en tuinafval tijdelijk in speciale GFT-zakken aan te bieden zodat je niet met je container moet sjouwen. Wie in de werfzone woont, kan op het stadhuis aan het onthaal een rol zakken afhalen. Neem dan deze brief en je identiteitskaart mee.

Levering of verhuis

Heb je een grote levering, verhuis of dergelijke gepland? Spreek dit dan af met de werfleiders of contacteer ons zodat we samen kunnen kijken wat mogelijk is.