Veilige schoolroutes

Vorig jaar lanceerde de Vlaamse Overheid een oproep naar steden en gemeenten om werk te maken van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op veelgebruikte schoolroutes. Stad Vilvoorde stelde zich kandidaat om verschillende kruispunten in schoolomgevingen aan te pakken en haalde hiervoor projectsubsidies binnen.