Haesendonckstraat

Tijdens 'Houtem is van jou', een participatief traject met bewoners van Houtem, bleek dat de snelheid in de Haesendonckstraat ter hoogte van de Trekelsstraat (Karel) een groot probleem vormt.

Voor dit project kreeg de stad een subsidie van 100 000 euro, op voorwaarde dat alle werken uitgevoerd zouden worden vóór 30 november 2023. Op deze pagina vind je steeds de laatste informatie terug (bewonersbrieven, plannen, timing,…).

Kruispunt Haesendonckstraat – Trekelsstraat (Karel)

Tijdens de werken is de Haesendonckstraat in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten ter hoogte van de Trekelsstraat (Karel).

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via Eppegem en Elewijt, vanaf de N1 en de N227. De Derdeschoofstraat wordt tijdelijk dubbelrichting zodat in beide richtingen ontsloten kan worden via de Hondenbergstraat.

De Trekelsstraat (Karel) is enkel bereikbaar langs de Schoolstraat, Den Brand enkel langs de meest oostelijke tak.

Zowel het Maaiveld als het deel van de Trekelsstraat (Karel) waar de schoolingangen zich bevinden, wordt op schooldagen fysiek afgesloten volgens het principe van een schoolstraat. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer van 8 tot 8.45 uur en van 15 tot 15.45 uur, op woensdagen van 8 tot 8.45 uur en van 11.15 tot 12.45 uur.

Ook voor fietsers is het kruispunt gedurende de werken niet bruikbaar. Zij kunnen net als voetgangers wel gebruik maken van de trage wegen in de wijk.

De werken aan het kruispunt zullen ongeveer een maand in beslag nemen. Wanneer het beton voldoende uitgehard is, zal het verkeer opnieuw door kunnen.

Aansluitende werkzaamheden

Wanneer de nieuwe rijbaan binnen de werfzone eind november geasfalteerd wordt, zullen we van de gelegenheid gebruik maken om ook de toplaag van de bestaande asfaltverharding in de Haesendonckstraat tussen de werfzone en de Keiput te vernieuwen. Dit zal gedurende 2 dagen hinder met zich meebrengen.

Tenslotte zal de aannemer ook meteen de nieuwe wandelpaden op het Driesplein aanleggen

Praktische informatie voor bewoners in de werfzone

Huishoudelijk afval

De afvalkalender wijzigt niet, maar de inzamelplaats kan wel wijzigen. Wanneer dit gebeurt, vind je de verzamelplaats net buiten de werfzone, aangeduid met een oranje bord. Plaats je afval er de avond voordien.

Tijdens de werken is het mogelijk om groente-, fruit-, en tuinafval tijdelijk in speciale GFT-zakken aan te bieden zodat je niet met je container moet sjouwen. Wie in de werfzone woont, kan op het stadhuis aan het onthaal een rol zakken afhalen. Neem dan deze brief en je identiteitskaart mee..

Levering of verhuis

Heb je een grote levering, verhuis of dergelijke gepland? Spreek dit dan af met de werfleiders of contacteer ons zodat we samen kunnen kijken wat mogelijk is.