Houtem is van jou. Maak er iets van!

Houtem is de derde wijk die we mooier, groener en verkeersveiliger maken met ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’. Hier vind je een overzicht. Op deze pagina krijg je een overzicht van het hele project, dat nu in de laatste fase is.

Tijdslijn Houtem

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  o 14 januari tot 24 februari 2022: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be.
  o 19 februari 2022: ideeënmarkt.
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  o 28 maart 2022: eerste verenigingenpanel.
  o 30 maart 2022: eerste bewonerspanel.
 • De planfase (van projecten tot plannen).
  o 31 mei 2022: tweede verenigingenpanel.
  o 1 juni 2022: tweede bewonerspanel.
 • De uitvoerings- en evaluatiefase (uitvoering met evaluatie na 6 maanden)
  o najaar 2022: opmaken rapport gebaseerd op eerste drie fases
  o december 2022: bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen
  o 2023: wijkkrant en openluchtexpo
  o 2023: uitvoering plannen.

Doelstellingen van ‘Houtem is van jou’

Op 16 september 2021 lanceerde stad Vilvoorde een 3 jaar durend project om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde: ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’. Na de grote vernieuwing van het stadscentrum is het nu tijd om werk te maken van de andere 8 Vilvoordse wijken. Het stadsbestuur komt hiervoor naar elke wijk om het gesprek aan te gaan met de wijkbewoners. Elke wijk krijgt hiervoor een flink budget. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Dit gebeurt in elke wijk in 4 fases: ideeënfase, projectfase, planfase en uitvoerings -en evaluatiefase. Houtem komt als derde van de 8 wijken aan de beurt.

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Houtem hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien. Op zaterdag 19 februari kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in De Steenblockhoeve. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021).

Alle ideeën waren welkom, maar niet elk idee kan uitgevoerd worden binnen dit project. Om het te kunnen realiseren, moet het bijvoorbeeld aan enkele voorwaarden voldoen: het moet onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen. Het idee moet ook passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn. Zo is er bijvoorbeeld het in 2021 goedgekeurde mobiliteitsplan met enkele richtinggevende principes. Klik daarvoor op deze pagina.

Projectfase en planfase

Na de ideeënfase begon de projectfase. In deze fase gingen twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen werden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in Houtem moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestond uit wijkbewoners die via loting worden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestond uit organisaties en verenigingen uit Houtem. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema).

Beide panels kwamen ook een tweede keer samen in de planfase. In deze fase kregen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en werd duidelijk waar de prioriteiten van Houtem zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van Houtem.

Voor meer informatie over de eerste drie fases, kan je de twee nieuwsbrieven lezen die je vindt bij de bijlagen.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Houtem is van jou’. De plannen voor de openbare ruimte worden eerst voorgelegd ter bespreking en beslissing aan het college van burgemeester en schepenen. Via een wijkkrantje wordt daarna iedereen in Houtem geïnformeerd. Dit wijkkrantje dient ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit zijn enkele infozuilen die op een zichtbare plaats in Houtem te vinden zullen zijn, waarop de resultaten van ‘Houtem is van jou’ voorgesteld worden aan de wijk. We hebben voorlopig nog geen datum voor de wijkkrant, de openluchtexpo of het invoeren van het wijkcirculatieplan. Wanneer deze datums beslist zijn, communiceren we hierover op deze pagina.

We willen iedereen die zich inzette voor ‘Houtem is van jou’ heel erg bedanken om mee na te denken over de toekomst van Houtem. Jullie maken er iets van, bedankt!

Woon je niet in Houtem en ben je benieuwd wanneer jouw wijk aan de beurt is?

Tussen 2021 en 2024 komen we naar alle 8 Vilvoordse wijken. Wil je weten in welke wijk je woont en wanneer ze aan de beurt is? Kijk dan op dit kaartje. De volgende wijk die aan de beurt komt, is Far-West (september 2022).