Houtem is van jou. Maak er iets van!

Houtem is de derde wijk die we mooier, groener en verkeersveiliger maken met ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’.

Tijdslijn Houtem

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  o 14 januari tot 24 februari 2022: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be.
  o 19 februari 2022: ideeënmarkt.
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  o 28 maart 2022: eerste verenigingenpanel.
  o 30 maart 2022: eerste bewonerspanel.
 • De planfase (van projecten tot plannen).
  o 31 mei 2022: tweede verenigingenpanel.
  o 1 juni 2022: tweede bewonerspanel.
 • De uitvoerings- en evaluatiefase (uitvoering met evaluatie na 6 maanden).
  o vanaf voorjaar 2022

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Houtem hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien. Op zaterdag 19 februari kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in De Steenblockhoeve. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021).

Projectfase en planfase

Na de ideeënfase begon de projectfase. In deze fase gingen twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen werden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in Houtem moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestond uit wijkbewoners die via loting worden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestond uit organisaties en verenigingen uit Houtem. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema).

Beide panels kwamen ook een tweede keer samen in de planfase. In deze fase kregen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en werd duidelijk waar de prioriteiten van Houtem zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van Houtem.

Voor meer informatie over de eerste drie fases, kan je de twee nieuwsbrieven lezen die je vindt bij de bijlagen.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Houtem is van jou’. Hier realiseert stad Vilvoorde de plannen die de wijkbewoners hebben gekozen. Er komt een wijkcirculatieplan voor de mobiliteit en een plan voor de openbare ruimte van Houtem. Die plannen zijn het resultaat van de ideeën van de wijkbewoners en van de inzet van de wijkpanels. Aan enkele voorwaarden moet voldaan worden: de plannen moeten onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen, en ze moeten passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn.

Eerst worden de plannen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en goedgekeurd. Via een wijkkrantje wordt daarna iedereen in Houtem geïnformeerd. Dit wijkkrantje dient ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit zijn panelen waarop de resultaten van ‘Houtem is van jou’ voorgesteld worden aan de wijk. Dit alles mag je verwachten na de zomervakantie. We communiceren de datum van deze openluchtexpo later.

We willen ten slotte iedereen die zich inzette voor ‘Houtem is van jou’ heel erg bedanken om mee na te denken over de toekomst van Houtem. Jullie maken er iets van, bedankt!

Woon je niet in Houtem en ben je benieuwd wanneer jouw wijk aan de beurt is?

Tussen 2021 en 2024 komen we naar alle 8 Vilvoordse wijken. Wil je weten in welke wijk je woont en wanneer ze aan de beurt is? Kijk dan op dit kaartje. De volgende wijk die aan de beurt komt, is Far-West (september 2022).