Houtem is van jou. Maak er iets van!

Houtem is de derde wijk die we mooier, groener en verkeersveiliger maken met ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’. Op deze pagina krijg je een overzicht van het hele project, dat nu in de laatste fase is.

Alle specifieke informatie over de vernieuwing van de mobiliteit in Houtem vind je hier.

Alle specifieke informatie over de vernieuwing van de openbare ruimte in Houtem vind je hier.

Als er nieuwe informatie beschikbaar is, plaatsen we die op deze twee pagina's. 

Tijdslijn Houtem

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  o 14 januari tot 24 februari 2022: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be.
  o 19 februari 2022: ideeënmarkt.
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  o 28 maart 2022: eerste verenigingenpanel.
  o 30 maart 2022: eerste bewonerspanel.
 • De planfase (van projecten tot plannen).
  o 31 mei 2022: tweede verenigingenpanel.
  o 1 juni 2022: tweede bewonerspanel.
 • De uitvoerings- en evaluatiefase (uitvoering met evaluatie na 6 maanden)
  o najaar 2022: opmaken rapport gebaseerd op eerste drie fases
  o december 2022: bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen
 • 2023: uitvoering plannen.
 • eind augustus: wijkkrantje wordt verdeeld.
 • 2 september, tussen 14 en 16 uur: start openluchtexpo, met aanwezigheid experten.

Doelstellingen van ‘Houtem is van jou’

Op 16 september 2021 lanceerde stad Vilvoorde een 3 jaar durend project om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde: ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’. Na de grote vernieuwing van het stadscentrum is het nu tijd om werk te maken van de andere 8 Vilvoordse wijken. Het stadsbestuur komt hiervoor naar elke wijk om het gesprek aan te gaan met de wijkbewoners. Elke wijk krijgt hiervoor een flink budget. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Dit gebeurt in elke wijk in 4 fases: ideeënfase, projectfase, planfase en uitvoerings -en evaluatiefase. Houtem komt als derde van de 8 wijken aan de beurt.

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Houtem hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien. Op zaterdag 19 februari kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in De Steenblockhoeve. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021).

Alle ideeën waren welkom, maar niet elk idee kan uitgevoerd worden binnen dit project. Om het te kunnen realiseren, moet het bijvoorbeeld aan enkele voorwaarden voldoen: het moet onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen. Het idee moet ook passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn. Zo is er bijvoorbeeld het in 2021 goedgekeurde mobiliteitsplan met enkele richtinggevende principes. Klik daarvoor op deze pagina.

Projectfase en planfase

Na de ideeënfase begon de projectfase. In deze fase gingen twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen werden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in Houtem moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestond uit wijkbewoners die via loting worden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestond uit organisaties en verenigingen uit Houtem. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema).

Beide panels kwamen ook een tweede keer samen in de planfase. In deze fase kregen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en werd duidelijk waar de prioriteiten van Houtem zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van Houtem.

Voor meer informatie over de eerste drie fases, kan je de twee nieuwsbrieven lezen die je vindt bij de bijlagen.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Houtem is van jou’. De plannen werden eerst voorgelegd ter bespreking en beslissing aan het college van burgemeester en schepenen. Via een wijkkrantje in augustus 2023 wordt daarna iedereen in Houtem geïnformeerd. Dit wijkkrantje dient ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit zijn enkele infozuilen die op een zichtbare plaats in Houtem te vinden zullen zijn, waarop de resultaten van ‘Houtem is van jou’ voorgesteld worden. Het wijkkrantje vind je hier.

De openluchtexpo kan je komen bekijken van 2 september tot 2 oktober op het kruispunt van de Trekelsstraat (Karel) en de Monnikenhofstraat, op het grasveldje met bomen. Op zaterdag 2 september tussen 14 en 16 uur wordt deze openluchtexpo geopend. Dan antwoorden we op de overblijvende vragen over alle geplande ingrepen en kan je nog een keer in gesprek gaan met de experten die alles begeleiden. Een digitale versie van de openluchtexpo vind je hier.

We willen iedereen die zich inzette voor ‘Houtem is van jou’ heel erg bedanken om mee na te denken over de toekomst van Houtem. Jullie maken er iets van, bedankt!

Wat werd er beslist voor de openbare ruimte?

Deze locaties en acties zijn een prioriteit voor Houtem. Zij kregen of krijgen nog een opknapbeurt of een nieuwe invulling.

 • Speeltuin Haesendonckstraat
 • Dries
 • Rodenbachplein
 • Herdenkingsmonument Houtem

Tussen beslissing (december 2022) en uitvoering zitten 6 tot 12 maanden. Onderhoud van het aanwezige groen gebeurt altijd in het najaar.

Voor alle specifieke informatie over de uitvoering, raadpleeg deze pagina.

Wat werd er beslist voor de mobiliteit?

Voor de mobiliteit in Houtem worden enkele beperkte ingrepen voorzien en één omvangrijke investering rond het Driesplein (ter hoogte van de Haesendonckstraat, Trekelsstraat en Den Brand).

Het stadsbestuur besloot om circulatiewijzigingen (éénrichtingsverkeer en verkeersknips) tijdens de huidige beleidstermijn niet in te voeren. De uitbreiding van de zone 30 en bijhorende snelheidsremmende maatregelen blijven wel behouden en worden uitgevoerd. Twee weken voor de aanpassingen ontvangt elke wijkbewoner een bewonersbrief met meer informatie.

Voor alle specifieke informatie over de uitvoering, raadpleeg deze pagina.