Mobiliteitsplan

Op 22 maart 2021 werd het nieuwe beleidsplan mobiliteit goedgekeurd door de gemeenteraad.

Van 2021 tot 2024 wordt het mobiliteitsplan verder uitgewerkt door middel van wijkcirculatieplannen.

Doorheen dit mobiliteitsplan gebruikte het stadsbestuur enkele algemeen geldende principes als leidraad zoals het STOP-principe en het fix-the-mix principe. Deze principes staan uitgelegd in het mobiliteitsplan, maar via deze afbeelding vind je ook een korte uitleg.

Het nieuwe mobiliteitsplan vervangt het vorige mobiliteitsplan dat in 2012 werd afgewerkt.