Mobiliteitsplan

Op 22 maart 2021 werd het nieuwe beleidsplan mobiliteit goedgekeurd door de gemeenteraad.

Van 2021 tot 2024 wordt het mobiliteitsplan verder uitgewerkt door middel van wijkcirculatieplannen.

Het nieuwe mobiliteitsplan vervangt het vorige mobiliteitsplan dat in 2012 werd afgewerkt.