Wijkcirculatie

De verschillende Vilvoordse wijken ondervinden hinder van het verkeer. Deze hinder kan veroorzaakt worden door verkeersdrukte, overdreven snelheid, te hoge parkeerdruk, sluipverkeer, te weinig ruimte om te fietsen of wandelen, ….
Het stadsbestuur wil deze problemen rond mobiliteit en verkeersveiligheid aanpakken, sluipverkeer uit de wijken weren, de circulatie van het verkeer in de wijken verbeteren en veilige routes maken voor zowel voetgangers, fietsers als auto’s.
Hiervoor zal voor elke Vilvoordse wijk een ‘wijkcirculatieplan’ opgesteld worden, zoals beslist in het mobiliteitsplan dat in 2021 werd goedgekeurd. Dit zal een plan op maat zijn dat rekening houdt met de eigenheid van de wijk. Dit gebeurde reeds voor de wijken Faubourg en Koningslo.

Wat betekent dit concreet?

In een eerste fase werden de knelpunten in kaart gebracht met behulp van de Vilvoordenaars zelf. Van eind mei tot eind juli 2021 (het ‘mobiliteitsonderzoek’) organiseerde de stad twee enquêtes, één voor de gehele bevolking en één specifiek op scholen gericht. In dezelfde periode werden 70 'telramen' geïnstalleerd in Vilvoordse straten. Deze toestellen tellen het verkeer in de straten: auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Meer informatie over de enquêtes en de telramen is te vinden op de pagina’s hieronder.

Daarna gingen we wijk per wijk aan de slag met de verzamelde kennis om samen met de bewoners een wijkcirculatieplan op te stellen, uit te rollen en nadien te evalueren. Hierbij denken we ruimer dan louter mobiliteit. De opmaak van deze wijkcirculatieplannen is opgenomen in het bredere traject ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van.

Sinds oktober is in Faubourg de proefopstelling van het wijkcirculatieplan van kracht. Na evaluatie werd deze proefopstelling bijgestuurd. Eind augustus worden de aanpassingen doorgevoerd. In januari 2023 werd het beleid rond wijkcirculatieplannen grondig herzien. Deze legislatuur (tot 2024) worden geen nieuwe wijkbrede circulatieplannen meer opgemaakt. Binnen het traject 'Vilvoorde is van jou. Maak er iets van' wordt er wel nog steeds ingezet op een verbeterde en veiligere mobiliteit met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker. De focus komt echter te liggen op ingrepen die zorgen voor verkeersveilige en fietsvriendelijke wijken waarbij de circulatie in de wijken niet (of slechts beperkt) wordt aangepast.