Wijkcirculatie

De verschillende Vilvoordse wijken ondervinden hinder van het verkeer. Deze hinder kan veroorzaakt worden door verkeersdrukte, overdreven snelheid, te hoge parkeerdruk, sluipverkeer, teveel ruimte voor de auto, …
Het stadsbestuur wil deze problemen rond mobiliteit en verkeersveiligheid aanpakken, de circulatie van het verkeer in de wijken verbeteren en veilige routes maken voor voetgangers en fietsers.
Hiervoor zal voor elke Vilvoordse wijk een ‘wijkcirculatieplan’ opgesteld worden. Dit zal een plan op maat zijn dat rekening houdt met de eigenheid van de wijk.

Wat betekent dit concreet?

In een eerste fase werden de knelpunten in kaart gebracht met behulp van de Vilvoordenaars zelf.

Van eind mei tot eind juli 2021 (het ‘mobiliteitsonderzoek’) organiseerde de stad twee enquêtes, één voor de gehele bevolking en één specifiek op scholen gericht. Bewoners kunnen zich wel nog steeds kandidaat stellen om het verkeer in hun straat te meten met telramen.

In de volgende fases gaan we wijk per wijk aan de slag met de verzamelde kennis om samen met de bewoners een circulatieplan op te stellen, uit te rollen en nadien te evalueren. Hierbij denken we ruimer dan louter mobiliteit. De eerste wijk waar we aan de slag gaan is de wijk Faubourg.

Meer informatie over de enquêtes en de telramen is te vinden op de pagina’s hieronder.