Faubourg is van jou. Maak er iets van!

Faubourg is de eerste wijk die we mooier, groener en verkeersveiliger maken met ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’. Hier zie je een overzicht. Het resultaat is een wijkcirculatieplan voor een betere mobiliteit in Faubourg en een lijst met locaties waar in de openbare ruimte geïnvesteerd wordt. Op deze pagina krijg je een overzicht van het hele project.

Alle specifieke informatie over het wijkcirculatieplan voor Faubourg vind je hier.

Alle specifieke informatie over de vernieuwing van de openbare ruimte in Faubourg vind je hier.

Als er nieuwe informatie beschikbaar is, plaatsen we die op deze twee pagina's.

Tijdslijn Faubourg

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  • 6 september tot 17 oktober 2021: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be
  • 2 oktober 2021: ideeënmarkt
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  • 25 november: eerste verenigingenpanel
  • 30 november: eerste bewonerspanel
 • De planfase (van projecten tot plannen).
  • 24 januari 2022: tweede verenigingenpanel
  • 27 januari 2022: tweede bewonerspanel
 • De uitvoerings- en evaluatiefase (uitvoering met evaluatie na 6 maanden).
  • 11 april 2022: opmaken rapport gebaseerd op eerste drie fases
  • 2 mei 2022: bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen
  • 11 juni 2022: start Openluchtexpo
  • oktober 2022: start proefopstelling nieuw wijkcirculatieplan
  • voorjaar 2023: uitvoering eerste plannen openbare ruimte
  • mei 2023: evaluatie van het nieuwe wijkcirculatieplan
  • week van 21 augustus 2023: uitvoeren van de aanpassingen aan het wijkcirculatieplan na de evaluatie

Doelstellingen van ‘Faubourg is van jou’.

Op 16 september 2021 lanceerde stad Vilvoorde een 3 jaar durend project om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde: ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’. Na de grote vernieuwing van het stadscentrum is het nu tijd om werk te maken van de andere 8 Vilvoordse wijken. Het stadsbestuur komt hiervoor naar elke wijk om het gesprek aan te gaan met de wijkbewoners. Elke wijk krijgt hiervoor een flink budget. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Dit gebeurt in elke wijk in 4 fases: ideeënfase, projectfase, planfase en uitvoerings -en evaluatiefase. Faubourg kwam als eerste van de 8 wijken aan de beurt. De resultaten van ‘Faubourg is van jou’ zijn een wijkcirculatieplan voor de mobiliteit en een investeringsplan voor de openbare ruimte.

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Faubourg hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien. Op zaterdag 2 oktober kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in stedelijke basisschool De Kastanjelaar. Hier vind je een verslag van de ideeënfase en de ideeënmarkt. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021). De resultaten voor Faubourg vind je hier: https://app.maplix.io/maps/nl/vilvoordefaubourg.

Alle ideeën waren welkom, maar niet elk idee kan uitgevoerd worden binnen dit project. Om het te kunnen realiseren, moet het bijvoorbeeld aan enkele voorwaarden voldoen: het moet onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen. Het idee moet ook passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn. Zo is er bijvoorbeeld het in 2021 goedgekeurde mobiliteitsplan met enkele richtinggevende principes. Klik op deze pagina.

Projectfase en planfase

Wat gebeurde er daarna met de ideeën? Na de ideeënfase begon de projectfase. In deze fase gingen twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen werden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in de wijk moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestond uit wijkbewoners die via loting worden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestond uit organisaties en verenigingen uit de wijk. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema). Door de geldende COVID-19 maatregelen moesten deze panels digitaal georganiseerd worden.

Beide panels kwamen ook een tweede keer samen in de planfase. In deze fase kregen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en werd duidelijk waar de prioriteiten van de wijk zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van de wijk.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Faubourg is van jou’. Het wijkcirculatieplan en het plan voor de openbare ruimte werden eerst voorgelegd ter beslissing aan het college van burgemeester en schepenen. Via een wijkkrantje werd daarna iedereen in Faubourg geïnformeerd. Dit wijkkrantje diende ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit waren panelen waarop de resultaten van ‘Faubourg is van jou’ voorgesteld werden aan de wijk. Deze kon je komen bekijken van juni tot begin juli aan de Fresiaweg naast sporthal Hazeweide. Op zaterdag 11 juni gaven we bovendien toelichting bij alle geplande ingrepen, en kon je nog een keer in gesprek gaan met de experten die alles begeleiden.

We willen iedereen die zich inzette voor ‘Faubourg is van jou’ heel erg bedanken om mee na te denken over de toekomst van de wijk. Jullie maken er iets van, bedankt!

Wat werd er beslist voor de openbare ruimte?

Deze vijf locaties zijn een prioriteit voor de wijk Faubourg. Zij zullen in de nabije toekomst een opknapbeurt of een nieuwe invulling krijgen.

 • Park Hazeweide
 • Het Windmolenplein
 • De Wipstraat
 • Het Bloemenplein
 • Begoniadreef

Tussen beslissing (mei 2022) en uitvoering zitten 6 tot 12 maanden. Onderhoud van het aanwezige groen gebeurt altijd in het najaar.

Informatie over de uitvoering vind je op deze pagina.

Wat werd er beslist voor de mobiliteit?

Vanaf oktober 2022 was de proefopstelling van het nieuwe wijkcirculatieplan van kracht. Na 6 maanden werd dit geëvalueerd en besliste het college van burgemeester en schepenen over het definitieve wijkcirculatieplan voor Faubourg.

Deze evaluatie gebeurde op basis van verkeerstellingen, analyse van de reacties van bewoners en overleg met een actiegroep, de schoolbesturen en de gespecialiseerde politiedienst. Er werd ook een evaluatie gevraagd aan de Vilvoordse Mobiliteitsraad (ViMoRa).

Er worden enkele ingrepen van de proefopstelling teruggedraaid. Dit gebeurde in de week van 21 augustus, door het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen, rijbaankussens en verkeersborden. De bewoners werden op voorhand geïnformeerd via een bewonersbrief.

Alle aanpassingen zijn ondertussen uitgevoerd. Op deze kaart kan je alle aanpassingen zien die werden uitgevoerd. Dit is het definitieve wijkcirculatieplan voor Faubourg, dat vanaf nu van toepassing is.

Voor alle specifieke informatie over het wijkcirculatieplan, raadpleeg deze pagina.