Faubourg is van jou. Maak er iets van!

Faubourg is de eerste wijk die we mooier, groener en verkeersveiliger maken met ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’. Hier zie je een overzicht

Tijdslijn Faubourg 

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  • 6 september tot 17 oktober 2021: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be
  • 2 oktober 2021: ideeënmarkt
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  • 25 november: eerste verenigingenpanel
  • 30 november: eerste bewonerspanel
 • De planfase (van projecten tot plannen).
  • 24 januari 2022: tweede verenigingenpanel
  • 27 januari 2022: tweede bewonerspanel
 • De uitvoerings- en evaluatiefase (uitvoering met evaluatie na 6 maanden).
  • 11 april 2022: opmaken rapport gebaseerd op eerste drie fases
  • 2 mei 2022: bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen
  • 11 juni: start openluchtexpo
  • zomer 2022: start nieuw wijkcirculatieplan
  • najaar 2022: uitvoering eerste plannen openbare ruimte
  • begin 2023: evaluatie van het nieuwe wijkcirculatieplan met bewoners

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Faubourg hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien. Op zaterdag 2 oktober kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in stedelijke basisschool De Kastanjelaar. Hier vind je een verslag van de ideeënfase en de ideeënmarkt. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021). De resultaten voor Faubourg vind je hier: https://app.maplix.io/maps/nl/vilvoordefaubourg.

Projectfase en planfase

Na de ideeënfase begon de projectfase. In deze fase gingen twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen werden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in de wijk moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestond uit wijkbewoners die via loting worden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestond uit organisaties en verenigingen uit de wijk. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema). Door de geldende COVID-19 maatregelen moesten deze panels digitaal georganiseerd worden.

Beide panels kwamen ook een tweede keer samen in de planfase. In deze fase kregen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en werd duidelijk waar de prioriteiten van de wijk zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van de wijk.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Faubourg is van jou’. Hier realiseert stad Vilvoorde de plannen die de wijk heeft gekozen. Er komt een wijkcirculatieplan voor de mobiliteit en een plan voor de openbare ruimte van de wijk. Die plannen zijn het resultaat van de ideeën van de wijkbewoners en van de inzet van de wijkpanels. Aan enkele voorwaarden moest voldaan worden: de plannen moeten onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen, en ze moeten passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn.

Eerst worden de plannen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en goedgekeurd. Via een wijkkrantje wordt daarna iedereen in Faubourg geïnformeerd. Dit wijkkrantje dient ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit zijn panelen waarop de resultaten van ‘Faubourg is van jou’ voorgesteld worden aan de wijk. Je vindt deze vanaf zaterdag 11 juni aan de Fresiaweg naast sporthal Hazeweide. Op zaterdag 11 juni tussen 14 en 16 uur geven we bovendien toelichting bij alle geplande ingrepen, en kan je als je wil in gesprek gaan met de experten die alles begeleiden.

We willen ten slotte iedereen die zich inzette voor ‘Faubourg is van jou’ heel erg bedanken om mee na te denken over de toekomst van de wijk. Jullie maken er iets van, bedankt!

Woon je niet in Faubourg en ben je benieuwd wanneer jouw wijk aan de beurt is?

Tussen 2021 en 2024 komen we naar alle 8 Vilvoordse wijken. Wil je weten in welke wijk je woont en wanneer ze aan de beurt is? Kijk dan op dit kaartje.