Ideeënfase Faubourg

Meer dan 300 ideeën voor de wijk Faubourg

Faubourg is van jou. Maak er iets van.

Tijdens de ideeënmarkt op 2 oktober 2021 en via mijn.vilvoorde.be kregen we meer dan 300 ideeën voor de wijk Faubourg. We kunnen zo spreken van een geslaagde ideeënfase.

De ideeënmarkt in Faubourg

Tijdens de eerste zaterdag van oktober waren alle wijkbewoners welkom op de ideeënmarkt in stedelijke basisschool De Kastanjelaar. Ongeveer 70 mensen gingen op de uitnodiging in. De vier belangrijkste thema’s kregen een eigen tafel, elk met een plattegrond van de wijk en een expert om mee in gesprek te gaan. Ideeën, knelpunten en kansen werden op de kaarten aangeduid met een post-it of markeerstift. Met het oog op een mooier, groener en verkeersveiliger Faubourg werden tijdens deze ideeënmarkt meer dan 180 ideeën voor de wijk verzameld.

De vier thematafels van Faubourg

 • fietsen en stappen
 • auto en openbaar vervoer
 • plekken in de buurt
 • groen, spel en sport

Online ideeën delen

Naast de ideeënmarkt konden de bewoners van Faubourg hun ideeën ook online delen op mijn.vilvoorde.be. Langs deze weg kregen we een 90-tal aparte ideeën.

Aangevuld met de ideeënmarkt en de suggesties uit de mobiliteitsenquête (juni 2021) leverde dit in totaal meer dan 300 ideeën op voor de wijk Faubourg.

Enkele ideeën uit de wijk Faubourg

 • Meer en betere speelruimte met toestellen voor alle leeftijden in park Hazenweide
 • Afgescheiden fietspaden op de Houtemsesteenweg en de De Bavaylei
 • Meer groen in de wijk en ontharding
 • Voorzien van kiss-and-ridezones in de buurt van de scholen
 • Fietsboxen in de wijk
 • Steeds voorrang voor fietsers in de Perksestraat
 • Basketbalveld op het Bloemenplein

Van ideeën tot concrete projecten voor Faubourg

Nu de ideeënfase is afgerond start de projectfase. Daarin worden de ideeën voorgelegd aan twee panels van elk ongeveer 25 personen. Het eerste panel bestaat uit een groep van wijkbewoners die uitgeloot werden. Het tweede panel bestaat uit vertegenwoordigers van de adviesraden en organisaties uit de wijk. Beide panels komen ook een tweede keer samen in de volgende fase (‘planfase’).

Samen met experten worden de beste ideeën geselecteerd en uitgewerkt tot concrete projecten voor de openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Tijdens de tweede samenkomst maken de panels van deze projecten echte plannen met een realistische timing, budget en invulling.