dienst Communicatie

De dienst Communicatie verzorgt alle communicatie uitingen van het stadsbestuur. Zo staat deze dienst in voor het stedelijke informatieblad (de Vilvoordse Stadskrant), de Vilvoordse infogids, participatie, de stedelijke website, bewonersbrieven, onthaaldag nieuwe inwoners, ….

Vier je een 50-, 60- of 65-jarig jubileum? Jubilea, officiële ontvangsten van bezoekers en bedrijfsaanvragen voor eretekens vallen allen onder het takenpakket van deze dienst.