Wat is (burger)participatie?

(Burger)participatie staat voor het deelnemen van burgers aan beslissingen over het organiseren van de samenleving. Beleid wordt dan niet enkel bedacht en uitgevoerd door de overheid, maar in samenspraak met burgers, verenigingen en andere spelers.

De laatste jaren zetten steeds meer steden en gemeenten in op participatie. Ook stad Vilvoorde wil haar ambities voor deze bestuursperiode realiseren in samenwerking met de Vilvoordenaren. Zo staat het ook in het bestuursakkoord 2019-2024: “De versnelde verderzetting van de vernieuwing is slechts haalbaar wanneer ze gedragen wordt door de bevolking. Het stadsbestuur zal via allerlei kanalen de bevolking informeren en de actieve inspraak en participatie van de bevolking nastreven.”.

Omdat we in een digitaal tijdperk leven, kan je ook met je computer of smartphone jezelf informeren en meebeslissen over verschillende projecten van de stad. Via het digitaal platform mijn.vilvoorde.be kan je je mening geven en invloed uitoefenen op het beleid. Zo doe je aan 'online (burger)participatie'.

Vragen over participatie in Vilvoorde? Mail dan naar participatie@vilvoorde.be.