Kassei is van jou. Maak er iets van!

Kassei is de zesde en laatste wijk die we mooier, groener en verkeersveiliger maken met ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’. Op deze pagina krijg je een overzicht van het hele project.

Tijdslijn Kassei

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  o 6 november tot 26 december 2023: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be
  o zaterdag 9 december 2023: ideeënmarkt
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  o 20 februari 2024: eerste verenigingenpanel
  o 21 februari 2024: eerste bewonerspanel (met uitgelote burgers)
 • De planfase (van projecten tot plannen)
  o mei 2024: tweede verenigingenpanel en bewonerspanel
 • De uitvoerings- en evaluatiefase
  o najaar 2025

Doelstellingen van ‘Kassei is van jou’

Op 16 september 2021 lanceerde stad Vilvoorde een 3 jaar durend project om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde: ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’. Na de grote vernieuwing van het stadscentrum is het nu tijd om werk te maken van de andere 6 Vilvoordse wijken. Het stadsbestuur komt hiervoor naar elke wijk om het gesprek aan te gaan met de wijkbewoners. Elke wijk krijgt hiervoor een flink budget. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Dit gebeurt in elke wijk in 4 fases: ideeënfase, projectfase, planfase en uitvoerings- en evaluatiefase. Peutie komt als vijfde van de 6 wijken aan de beurt.

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Kassei hun voorstellen geven over een betere publieke ruimte en mobiliteit in hun wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien bij de pagina over Kassei. Op zaterdag 9 december organiseerde we een ideeënmarkt in Lokaal Dienstencentrum Kassei. Daar kon je persoonlijk je idee of ideeën aan ons komen overmaken en aan verschillende tafels met ons in gesprek gaan. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (juni 2021).

Alle ideeën waren welkom, maar niet elk idee kan uitgevoerd worden binnen dit project. Om het te kunnen realiseren, moet het bijvoorbeeld aan enkele voorwaarden voldoen: het moet onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen. Het idee moet ook passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn.

Projectfase en planfase

Wat gebeurt er daarna met de ideeën? Na de ideeënfase begint de projectfase. In deze fase gaan twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen worden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de publieke ruimte en mobiliteit in de wijk moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestaat uit wijkbewoners die via loting worden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestaat uit organisaties en verenigingen uit de wijk. Ook de adviesraden doen hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema).

Het eerste verenigingenpanel voor Kassei vindt plaats op dinsdag 20 februari 2024 in Lokaal Dienstencentrum Kassei.

Het eerste bewonerspanel voor Kassei vindt plaats op woensdag 21 februari 2024, ook in Lokaal Dienstencentrum Kassei. Hiervoor doen we een gewogen loting van 500 mensen boven de 18 jaar uit de lijst van inwoners van Kassei. Zij ontvangen allen een persoonlijke uitnodiging voor dit panel.

Beide panels komen ook opnieuw samen in de planfase. In deze fase krijgen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en wordt duidelijk waar de prioriteiten van de wijk zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van de wijk. Hierna gaan de conclusies van de panels.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Kassei is van jou’. De plannen worden eerst voorgelegd ter bespreking en beslissing aan het college van burgemeester en schepenen. Via een wijkkrantje wordt daarna iedereen in Peutie geïnformeerd. Dit wijkkrantje dient ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit zijn enkele infozuilen die op een zichtbare plaats in de wijk te vinden zullen zijn, waarop de resultaten van ‘Kassei is van jou’ voorgesteld worden aan de wijk.