Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!

Op 16 september 2021 lanceerde stad Vilvoorde een 3 jaar durend project om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde: ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’. Na de grote vernieuwing van het stadscentrum is het nu tijd om werk te maken van de andere 6 Vilvoordse wijken. Het stadsbestuur komt hiervoor naar elke wijk om het gesprek aan te gaan met de wijkbewoners. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Dit gebeurt in elke wijk in 4 fases.

6 Vilvoordse wijken wachten op jouw goed idee

In welke straat moet volgens jou meer plaats zijn voor voetgangers en fietsers? Waar sta je altijd in de file? Heeft jouw wijk meer nood aan een nieuwe speeltuin of aan een nieuw petanque-terrein? Welk idee heb jij voor een betere mobiliteit en openbare ruimte in jouw wijk.

De stad zet een budget opzij om in de volgende drie jaar de mobiliteit en openbare ruimte in haar wijken aan te pakken. Beide thema’s zijn nauw verbonden. Zo kan een herinrichting van het park ruimte vrijmaken voor nieuwe fietspaden. Ook het thema duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het hele verhaal.

Om de verbeteringen te kunnen realiseren waar de meeste nood aan is, gaat de stad eerst in dialoog met de bewoners van elke wijk in het kader van Vilvoorde is van jou. Maak er iets van.

Waar kan je terecht met jouw ideeën?

Elke wijk begint met een ‘ideeënfase’ (meer informatie hierover onderaan de pagina). Noteer je idee online op mijn.vilvoorde.be voor de wijk die op dat moment in de ideeënfase is. Ga naar de pagina van deze wijk en klik op ‘plaats je idee’. Vergeet niet om je eerst te registreren op mijn.vilvoorde.be! De stadsdiensten evalueren elk idee en reageren erop.

Of maak je liever een praatje met andere wijkbewoners en met experten? In elke wijk organiseert de stad op een centrale locatie ook een ideeënmarkt. Hier kan je over jouw idee spreken. Je krijgt een uitnodiging in je brievenbus als de ideeënmarkt naar jouw wijk komt.

Je kan je ideeën ook opschrijven en in een ‘ideeënbox’ steken. Je vindt ze op verschillende locaties in de wijk die aan de beurt is.

Wat maakt een idee een goed idee? Alle ideeën zijn uiteraard welkom, maar niet elk idee kan uitgevoerd worden. Om het te kunnen realiseren, moet het aan enkele voorwaarden voldoen: het moet onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen. Het idee moet ook passen binnen het totale budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn. Zo is er bijvoorbeeld het in 2021 goedgekeurde mobiliteitsplan met enkele richtinggevende principes. Klik hiervoor op deze pagina. Heb je eerder een klacht dan een idee (bijvoorbeeld over onkruid of zwerfvuil)? Dan geef je dit best door via een melding aan de stad: https://www.vilvoorde.be/melding.

Twee wijkpanels buigen zich over thema’s mobiliteit en openbare ruimte

Alles draait rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Na het verzamelen van alle ideeën, organiseren we daarom in elke wijk samenkomsten van ‘wijkpanels’ om zich over deze twee thema’s te buigen samen met de stad. Er komt een wijkpanel dat bestaat uit gelote burgers en één dat bestaat uit afgevaardigden van het verenigingsleven in de wijk. Samen met deze panels proberen we de keuzes te maken die het best aansluiten bij de noden van de wijk. Voor ons is het nuttig om hier zoveel mogelijk verschillende meningen te horen, dus doe zeker mee als je kan. Elk panel bestaat uit maximum 25 deelnemers.

Wanneer komen we naar jouw wijk?

Wil je weten in welke wijk je woont en wanneer ze aan de beurt is? Kijk dan op dit kaartje. Ondertussen kwamen reeds de wijken Faubourg, Koningslo, Houtem en Far-West aan de beurt. De wijken Peutie en Kassei zijn nu aan de beurt. Centrum en Broek komen niet aan bod tijdens deze beleidsperioden. In beide wijken zijn momenteel heel wat werken bezig. Daarnaast werd het Centrum al grotendeels aangepakt tijdens de vorige legislatuur. Dit komt de timing van de andere wijken alleen maar ten goede.

Klik op één van onderstaande wijken voor een stand van zaken:

De 4 fases per wijk

Elke wijk krijgt een gelijkaardig participatietraject dat bestaat uit vier fases. Deze fases kan je hier zien. Eerst verzamelt de stad alle goede ideeën uit de wijk, die daarna gewikt, gewogen en geselecteerd worden. De geselecteerde ideeën worden daarna samen met twee wijkpanels uitgewerkt en ten slotte door de stad uitgevoerd. Tussen idee en uitvoering zitten ongeveer 12 tot 18 maanden.

 • FASE 1 – Ideeën uit de wijk verzamelen
  Zowel online als offline verzamelt de stad alle goede ideeën en suggesties uit de wijk. Wijkbewoners kunnen via mijn.vilvoorde.be ideeën noteren op het online platform van de stad. Daarnaast zijn alle wijkbewoners welkom op de ideeënmarkt van hun wijk. Daar geven experten van de stad meer toelichting en luisteren ze naar jouw ideeën.

 • FASE 2 – Van ideeën tot projecten
  Tijdens de projectfase gaat de stad in gesprek met twee panels om de ideeën uit te werken. Het eerste panel bestaat uit een gelote groep van wijkbewoners. Het tweede panel bestaat uit vertegenwoordigers van de adviesraden en organisaties uit de wijk. Beide panels bestaan uit ongeveer 20 personen en werken ideeën uit tot projecten in samenspraak met experten en de stad.

 • FASE 3 – Van projecten tot plannen
  Beide panels bouwen verder op de conclusies uit hun vorige samenkomst(en). Zij maken van de geselecteerde projecten een concrete lijst met prioriteiten voor een betere mobiliteit en openbare ruimte in de wijk, die haalbaar zijn binnen het budget. Dit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 • FASE 4 – De uitvoering en evaluatie
  In deze laatste fase worden de gekozen plannen, na bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen, gerealiseerd door de stad. De uitvoering ervan is wel sterk afhankelijk van de aard van het weerhouden idee, en zal voor de openbare ruimte (bijvoorbeeld een speeltuin) langer duren dan voor de mobiliteit. Hierbij horen ook nog evaluatiemomenten van de plannen door de wijkbewoners, om indien nodig nog bij te sturen. In elke wijk communiceren we de resultaten van het project via een wijkkrantje (hier zie je een voorbeeld voor de wijk Faubourg) en een ‘openluchtexpo’.