Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!

Op 16 september 2021 lanceert stad Vilvoorde een 3 jaar durend participatietraject om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde. Onder het motto ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’ komt het stadsbestuur naar de wijken om het gesprek aan te gaan met elke wijkbewoner. Want na de grondige vernieuwing van het stadscentrum, de ‘living’ van de stad, is het nu tijd om werk te maken van de andere kamers, de 8 Vilvoordse wijken. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte in de wijken. Dit gebeurt stap per stap en wijk per wijk. De wijk Faubourg komt als eerste aan de beurt. De andere wijken volgen later.

8 Vilvoordse wijken wachten op jouw goed idee

In welke straat moet volgens jou meer plaats zijn voor voetgangers en fietsers? Heeft jouw wijk meer nood aan een nieuwe speeltuin of eerder een nieuw petanque-terrein? Welk idee heb jij voor jouw wijk?

De stad zet een groot budget opzij om in de komende drie jaar de mobiliteit en openbare ruimte in haar wijken aan te pakken. Beide thema’s zijn nauw verbonden. Zo kan een nieuwe doodlopende straat ruimte vrijmaken voor een pleintje met banken. Ook het thema duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het hele verhaal.

De inspiratie hiervoor komt van jullie, de wijkbewoners! Surf dus naar mijn.vilvoorde.be of kom naar de ideeënmarkt in jouw buurt! Naar elk idee wordt geluisterd, dus aarzel niet. Vilvoorde is van jou. Maak er iets van.

Waar kan je terecht met jouw ideeën?

Deel je idee online op mijn.vilvoorde.be voor de wijk die op dat moment aan zet is. Ga eenvoudigweg naar de pagina van deze wijk en klik op ‘plaats je idee’. Vergeet je hiervoor wel niet eerst te registreren! De bevoegde stadsdiensten evalueren elk idee en zullen op basis daarvan ook steeds reageren.

Of maak je liever een praatje met andere wijkbewoners en met experten? In elke wijk organiseert de stad op een centrale locatie ook een ideeënmarkt. Hier kan je persoonlijk jouw idee komen delen en in gesprek gaan. Als jouw wijk aan zet is, ontvang je hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Hou je brievenbus dus in de gaten.

Wanneer is jouw wijk aan de beurt?

Tussen 2021 en 2024 komen alle 8 Vilvoordse wijken opeenvolgend aan bod. De volgorde komt overeen met het cijfer op dit kaartje. Per schooljaar komt de stad telkens naar drie wijken.

De eerste wijk die aan de beurt komt is Faubourg. Na het verzamelen van de ideeën en dromen uit Faubourg is het aan de wijk Koningslo. Houtem is de derde en laatste wijk in het schooljaar 2021-2022.

De 4 fases per wijk

Elke wijk krijgt een gelijkaardig participatietraject dat bestaat uit vier fases. Deze fases kan je hier zien. Eerst verzamelt de stad zoveel mogelijk ideeën en dromen die daarna gewikt, gewogen en geselecteerd worden. De geselecteerde ideeën worden samen uitgewerkt en ten slotte door de stad uitgevoerd.

 • FASE 1 – Ideeën uit de wijk verzamelen
  Zowel online als offline verzamelt de stad zoveel mogelijk ideeën en suggesties uit de wijk. Wijkbewoners kunnen via mijn.vilvoorde.be ideeën achterlaten op het online platform van de stad. Daarnaast zijn alle wijkbewoners welkom op de ideeënmarkt van hun wijk. Daar geven experten van de stad meer toelichting over de context en de mogelijkheden, en luisteren ze naar jouw ideeën.
  De stad geeft ook steeds feedback op elk idee.

 • FASE 2 – Van ideeën tot projecten
  Tijdens de projectfase krijgen de ideeën verder vorm in samenspraak met twee panels. Het eerste panel bestaat uit een gelote groep van wijkbewoners. Het tweede panel bestaat uit vertegenwoordigers van de adviesraden en organisaties uit de wijk. Beide panels bestaan uit ongeveer 25 personen en werken ideeën uit tot projecten in samenspraak met experten en de stad.

 • FASE 3 – Van projecten tot plannen
  Beide panels bouwen verder op de conclusies uit hun vorige samenkomst(en). Zij werken de geselecteerde projecten uit tot plannen met een realistische timing, een budget, enzovoort. Een expert in de uitvoering voegt zich bij de samenkomsten van beide panels.

 • FASE 4 – De uitvoering en evaluatie
  In deze laatste fase worden de gekozen ideeën en projecten uitgerold door de stad en zal je de resultaten zien. Daarbij hoort uiteraard ook een evaluatie van de plannen, om indien nodig nog bij te sturen. De termijn hiervan is wel sterk afhankelijk van de aard van het weerhouden idee.