Far-West is van jou. Maak er iets van!

Vanaf september 2022 komen we met het project ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’ naar de wijk Far-West! Op deze pagina krijg je een overzicht van het hele project.

Alle specifieke informatie over de vernieuwing van de mobiliteit in Far-West vind je hier.

Alle specifieke informatie over de vernieuwing van de openbare ruimte in Far-West vind je hier.

Tijdslijn Far-West

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  o 1 september tot 16 oktober 2022: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be
  o 1 oktober 2022: ideeënmarkt
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  o 26 januari 2023: eerste bewonerspanel (met uitgelote burgers)
  o 26 januari 2023: eerste verenigingenpanel
 • De planfase (van projecten tot plannen).
  o 25 april 2023: tweede verenigingenpanel
  o 27 april 2023: tweede bewonerspanel (met uitgelote burgers)
 • De uitvoerings- en evaluatiefase
  o opmaken rapport gebaseerd op eerste drie fases
  o juli 2023: bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen

Doelstellingen van ‘Far-West is van jou’.

Op 16 september 2021 lanceerde stad Vilvoorde een 3 jaar durend project om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde: ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’. Na de grote vernieuwing van het stadscentrum is het nu tijd om werk te maken van de andere 8 Vilvoordse wijken. Het stadsbestuur komt hiervoor naar elke wijk om het gesprek aan te gaan met de wijkbewoners. Elke wijk krijgt hiervoor een flink budget. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Dit gebeurt in elke wijk in 4 fases: ideeënfase, projectfase, planfase en uitvoerings -en evaluatiefase. Far-West komt als vierde van de 8 wijken aan de beurt.

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Far-West hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien bij de pagina over Far-West. Op zaterdag 1 oktober kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in lokaal dienstencentrum Far-West. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021) en alle ideeën in de ideeënboxen.

Alle ideeën waren welkom, maar niet elk idee kan uitgevoerd worden binnen dit project. Om het te kunnen realiseren, moet het bijvoorbeeld aan enkele voorwaarden voldoen: het moet onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen. Het idee moet ook passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn. 

Projectfase en planfase

Wat gebeurde er daarna met de ideeën? Na de ideeënfase begon de projectfase. In deze fase gingen twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen werden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in de wijk moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestond uit wijkbewoners die via loting werden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestond uit organisaties en verenigingen uit de wijk. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema). 

Beide panels kwamen ook opnieuw samen in de planfase. In deze fase kregen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en werd duidelijk waar de prioriteiten van de wijk zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van de wijk. Hierna gingen de conclusies van de eerste drie fases naar het college van burgemeester en schepenen.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Far-West is van jou’. De plannen werden eerst voorgelegd ter bespreking en beslissing aan het college van burgemeester en schepenen. Via een wijkkrantje wordt daarna iedereen in Far-West geïnformeerd. Dit wijkkrantje dient ook als uitnodiging om de ‘openluchtexpo’ te bezoeken: dit zijn enkele infozuilen die op een zichtbare plaats in de wijk te vinden zullen zijn, waarop de resultaten van ‘Far-West is van jou’ voorgesteld worden aan de wijk. We hebben voorlopig nog geen definitieve datum voor de wijkkrant of de openluchtexpo. Wanneer deze datums beslist zijn, communiceren we hierover op deze pagina. Dit wijkkrantje vind je hier.

De openluchtexpo kan je komen bekijken van 7 oktober tot 7 november in het Duchépark (Maurits) aan het lokaal dienstencentrum Far-West. Op zaterdag 7 oktober tussen 14 en 16 uur wordt deze openluchtexpo geopend. Dan antwoorden we op de overblijvende vragen over alle geplande ingrepen en kan je nog een keer in gesprek gaan met de experten die alles begeleiden.

We willen iedereen die zich inzette voor ‘Far-West is van jou’ heel erg bedanken om mee na te denken over de toekomst van Far-West. Jullie maken er iets van, bedankt.

Wat werd er beslist voor de openbare ruimte?

Alles over de locaties die in de nabije toekomst een opknapbeurt of nieuwe invulling zullen krijgen, lees je binnenkort op deze pagina.

Wat werd er beslist voor de mobiliteit?

Voor de mobiliteit in Far-West worden enkele gerichte ingrepen voorzien (quick wins). Het stadsbestuur besloot in januari 2023 om binnen de participatietrajecten in het kader van ‘Vilvoorde is van jou’ geen circulatiewijzigingen door te voeren. Het bestuur wil wel blijven inzetten op een verbeterde en veiligere mobiliteit met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Voor alle specifieke informatie over de uitvoering, raadpleeg deze pagina.