Far-West is van jou. Maak er iets van!

Vanaf september 2022 komen we met het project ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’ naar de wijk Far-West! Op deze pagina krijg je een overzicht van het hele project.

Tijdslijn Far-West

 • De ideeënfase (ideeën uit de wijk verzamelen).
  o 1 september tot 16 oktober 2022: noteer je idee op mijn.vilvoorde.be
  o 1 oktober 2022: ideeënmarkt
 • De projectfase (van ideeën tot projecten).
  o het bewonerspanel (de uitgelote burgers) komt samen op donderdag 26 januari van 20.30 tot 22 uur
  o het verenigingenpanel komt samen op donderdag 26 januari van 19 tot 20.30 uur 
 • De planfase (van projecten tot plannen).
  o de panels komen opnieuw samen
 • De uitvoerings- en evaluatiefase (uitvoering met evaluatie na 6 maanden)
  o opmaken rapport gebaseerd op eerste drie fases
  o bespreking en beslissing door het college van burgemeester en schepenen

Doelstellingen van ‘Far-West is van jou’.

Op 16 september 2021 lanceerde stad Vilvoorde een 3 jaar durend project om samen met jou te zorgen voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde: ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’. Na de grote vernieuwing van het stadscentrum is het nu tijd om werk te maken van de andere 8 Vilvoordse wijken. Het stadsbestuur komt hiervoor naar elke wijk om het gesprek aan te gaan met de wijkbewoners. Elke wijk krijgt hiervoor een flink budget. Hierbij draait alles rond het verbeteren van de mobiliteit en de openbare ruimte, in samenspraak met de wijk. Dit gebeurt in elke wijk in 4 fases: ideeënfase, projectfase, planfase en uitvoerings -en evaluatiefase. Far-West komt als vierde van de 8 wijken aan de beurt. De resultaten van ‘Far-West is van jou’ zijn een wijkcirculatieplan voor de mobiliteit en een investeringsplan voor de openbare ruimte.

Ideeënfase

In deze fase konden alle bewoners van Far-West hun voorstellen geven over een betere openbare ruimte en mobiliteit in de wijk. Op mijn.vilvoorde.be kan je al deze ideeën zien bij de pagina over Far-West. Op zaterdag 1 oktober kregen we ook veel goede ideeën op de ideeënmarkt in lokaal dienstencentrum Far-West. We gebruikten ook de resultaten van de mobiliteitsenquête (zomer 2021) en alle ideeën in de ideeënboxen.

Alle ideeën waren welkom, maar niet elk idee kan uitgevoerd worden binnen dit project. Om het te kunnen realiseren, moet het bijvoorbeeld aan enkele voorwaarden voldoen: het moet onder de bevoegdheid van stad Vilvoorde en onder de bevoegdheid openbaar domein en mobiliteit vallen. Het idee moet ook passen binnen het budget (gemiddeld 400.000 euro per wijk) en de doelstellingen van de stad op lange termijn. 

Projectfase en planfase

Wat gebeurt er daarna met de ideeën? Na de ideeënfase begint de projectfase. In deze fase gaan twee wijkpanels samen met de stad aan de slag: een verenigingenpanel en een bewonerspanel. Samen worden de beste ideeën uit de ideeënfase geselecteerd en vertaald naar haalbare projecten die de openbare ruimte en mobiliteit in de wijk moeten verbeteren. Het bewonerspanel bestaat uit wijkbewoners die via loting worden geselecteerd. Het verenigingenpanel bestaat uit organisaties en verenigingen uit de wijk. Ook de adviesraden deden hieraan mee (adviesraden zijn verenigingen van burgers die advies geven aan de stad en de stadsdiensten over een bepaald thema). 

Beide panels komen ook opnieuw samen in de planfase. In deze fase krijgen de weerhouden projecten voor de wijk een duidelijkere en concretere invulling, en wordt duidelijk waar de prioriteiten van de wijk zich bevinden op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte. Gezien het budget niet onbeperkt is, moeten er namelijk keuzes gemaakt worden die het beste aansluiten bij de noden van de wijk. Hierna gaan de conclusies van de panels naar het college van burgemeester en schepenen.

Uitvoerings- en evaluatiefase

Dit is de laatste fase van ‘Far-West is van jou’.

Woon je niet in Far-West en ben je benieuwd wanneer jouw wijk aan de beurt is

Tussen 2021 en 2024 komen alle 8 Vilvoordse wijken opeenvolgend aan bod. De volgorde komt overeen met het cijfer op dit kaartje. In het schooljaar 2021-2022 kwamen we reeds naar de wijken Faubourg, Koningslo en Houtem.