Wijkcirculatieplan Faubourg

Alle informatie over de uitvoering van het wijkcirculatieplan

Sinds donderdag 20 oktober is het volledige wijkcirculatieplan van kracht in Faubourg. Het gaat om een ‘proefopstelling’. Na 6 maanden evalueren we het wijkcirculatieplan, samen met de bewoners. Via www.telraam.net kan je ook enkele verkeersmetingen in de wijk volgen. Ondertussen blijven we bezorgdheden opvolgen. Stuur dus zeker de goede punten en de mogelijke verbeterpunten van de nieuwe situatie door naar wijkcirculatieplan@vilvoorde.be.

Onderaan deze pagina vind je de kaarten met de gewijzigde verkeerssituatie. Op deze kaart leggen we ook uit waarom bepaalde straten en kruispunten veranderd werden binnen het wijkcirculatieplan.

Op deze kaart vind je de verschillende mogelijkheden om met de wagen de wijk te verlaten. Belangrijk: we willen autobestuurders er graag op wijzen dat er, naast de Hoveniersstraat, nog andere opties zijn om uit de wijk te rijden.

Wat is een wijkcirculatieplan?

Wijkcirculatieplannen dienen om de bestaande problemen rond mobiliteit aan te pakken op wijkniveau. Het doel is het weren van het sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Verkeer dat geen bestemming heeft in de wijk, wordt afgeleid naar de grootste straten. Elk wijkcirculatieplan houdt rekening met de eigenheid van de wijk.

In 2021 maakte het stadsbestuur werk van een mobiliteitsplan met aandacht voor de toepassing ervan op wijkniveau. Daarbinnen gebruikt het stadsbestuur enkele algemeen geldende principes als leidraad voor meer verkeersleefbaarheid -en veiligheid in de wijken: het STOP-principe en het Fix-the-mix-principe. Dit mobiliteitsplan werd op 22 maart 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Meer informatie vind je hier.

Wijkcirculatieplan Faubourg

Het nieuwe wijkcirculatieplan voor Faubourg houdt in dat de verkeerssituatie wijzigt in enkele straten. Dit zie je op dit kaartje. Een rood pijltje betekent dat de rijrichting voor voertuigen in deze straat wijzigt. Als je één pijltje ziet, betekent dit ook dat de straat een eenrichtingsstraat is of wordt voor voertuigen.

Op dit kaartje zie je alle ingrepen voor de mobiliteit in Faubourg.

  • De hele wijk wordt een zone 30. Dit gaat ook gepaard met het plaatsen van verkeerselementen die de snelheid verlagen.
  • Nieuwe eenrichtingsstraten.
  • Uitbreiding van de fietsstraten, waarin fietsers niet mogen ingehaald worden.
    • In eerdere communicatie stelden we dat de De Bavaylei over de hele richting een fietsstraat werd. Dit werd echter aangepast: de fietsstraat werd voorlopig enkel ingevoerd tussen Leuvensesteenweg en Houtemsesteenweg.
  • Hier vind je een lijst met straten waar het verkeer wijzigt.

6 maanden na invoering van de proefopstelling evalueren we dit wijkcirculatieplan samen met de bewoners. Die tijd is nodig om de circulatiewijzigingen op een correcte en grondige manier te kunnen evalueren. Het geeft daarbij iedereen de tijd om aan de nieuwe verkeerssituatie te wennen. Ondertussen blijven we de bezorgdheden opvolgen. Stuur dus zeker de goede punten en de mogelijke verbeterpunten van de nieuwe situatie door naar wijkcirculatieplan@vilvoorde.be.