Wijkcirculatieplan Faubourg

Definitief wijkcirculatieplan voor Faubourg van kracht sinds 28 augustus 2023

Vanaf oktober 2022 was de proefopstelling van het wijkcirculatieplan in Faubourg van kracht. In mei werd dit geëvalueerd en besliste het college van burgemeester en schepenen over het definitieve wijkcirculatieplan voor Faubourg. Het collegebesluit tot bijsturing van het wijkcirculatieplan is hier te raadplegen.

Er worden enkele ingrepen van de proefopstelling bijgestuurd. De uitvoering hiervan gebeurde in de week van 21 augustus 2023, door het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen, rijbaankussens en verkeersborden.

Op maandag 28 augustus waren alle aanpassingen uitgevoerd. Het definitieve wijkcirculatieplan voor Faubourg is sindsdien van toepassing. Op deze kaart kan je het definitieve wijkcirculatieplan raadplegen.

Alle wijkbewoners werden op voorhand geïnformeerd via een bewonersbrief.

Via www.telraam.net kan je ook de verkeersmetingen in de wijk volgen.

Wat is een wijkcirculatieplan?

Wijkcirculatieplannen dienen om de bestaande problemen rond mobiliteit aan te pakken op wijkniveau. Het doel is het weren van het sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Verkeer dat geen bestemming heeft in de wijk, wordt afgeleid naar de grootste straten. Elk wijkcirculatieplan houdt rekening met de eigenheid van de wijk.

In 2021 maakte het stadsbestuur werk van een mobiliteitsplan met aandacht voor de toepassing ervan op wijkniveau. Daarbinnen gebruikt het stadsbestuur enkele algemeen geldende principes als leidraad voor meer verkeersleefbaarheid -en veiligheid in de wijken: het STOP-principe en het Fix-the-mix-principe. Dit mobiliteitsplan werd op 22 maart 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Meer informatie vind je hier.

Wijkcirculatieplan Faubourg: evaluatie en definitieve beslissing

Het college van burgemeester en schepenen heeft in mei 2023 een grondige evaluatie gemaakt van de proefopstelling van het wijkcirculatieplan. De evaluatie gebeurde op basis van verkeerstellingen, analyse van de reacties van bewoners en overleg met een actiegroep, de schoolbesturen en de gespecialiseerde politiedienst. Er werd ook een evaluatie gevraagd aan de Vilvoordse Mobiliteitsraad (ViMoRa). Het advies van de mobiliteitsraad is hier te raadplegen.

Op basis van deze evaluatie heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het wijkcirculatieplan Faubourg grondig bij te sturen.

Op deze kaart kan je alle aanpassingen zien die werden uitgevoerd. Dit is dus het definitieve wijkcirculatieplan voor Faubourg.