Mobiliteit Houtem

Wat werd er beslist voor de mobiliteit?

Voor de mobiliteit in Houtem worden enkele kleinere ingrepen voorzien en één omvangrijke investering rond het Driesplein (dit is het plein ter hoogte van de Haesendonckstraat, Trekelsstraat en Den Brand). Hieronder lees je om welke locaties en welke ingrepen het gaat. De details van het voorafgaande participatieproces en de studies vindt je in de synthesenota onderaan deze pagina.

Uitbreiding van de zone 30 tot het hele woongebied van Houtem

In deze zone 30 worden enkele snelheidsremmende maatregelen ingevoerd. Er worden drie snelheidsinformatieborden geplaatst. Daarnaast worden op vijf locaties rijbaankussens aangelegd. Deze verkeersremmers worden aangebracht in de lange rechte straten om de snelheid af te bouwen.

Grensstraat

Ook in het bebouwde (noordelijke) deel van de Grensstraat wordt een zone 30 ingevoerd. Om de snelheid te beheersen op het andere, breder aangelegde deel van de Grensstraat wordt de rijbaan er op bepaalde plaatsen versmald.

Herinrichting kruispunt Haesendonckstraat x Karel Trekelsstraat

Uit de dialoog met de bewoners van Houtem bleek dat de snelheid in de Haesendonckstraat ter hoogte van de Dries en het kruispunt met de Trekelsstraat (Karel) een groot probleem vormt. Met een herinrichting wil stad Vilvoorde dit kruispunt, dat onderdeel uitmaakt van een schoolroute, veiliger maken. De werken liepen van oktober 2023 tot april 2024. Meer informatie vind je hier

De heraanleg van de Haesendonckstraat maakt deel uit van de creatie van een dorpsterras met nieuwe speeltuin en de vernieuwing van de Dries tussen de Monnikenhoeve en de Steenblockhoeve. Meer informatie daarover lees je hier.

Kruispunt Kluitingstraat x Damstraat

Met wegmarkeringen wordt de hoofdrichting extra benadrukt en wordt de plaats voor de fietser sterker onder de aandacht gebracht. De fietsoversteek wordt opvallend rood gemarkeerd en het kruispunt wordt compacter gemaakt door middel van wegmarkeringen. Bestuurders uit de Damstraat (uit de richting van Peutie) zullen moeten stoppen vooraleer het kruispunt op te rijden. In de Damstraat in de richting van de Haesendonckstraat is de rijbaan te smal om fietspaden aan te brengen. Hier worden wel fietssuggestiestroken voorzien tot aan de rotonde even verderop.

Damstraat-noord

In de Damstraat wordt een wegversmalling gecreëerd ter hoogte van de gemeentegrens. Dit biedt een betere rugdekking voor de fietsers die hier het fietspad verlaten. Verderop in de Damstraat worden twee verkeerseilandjes met bestaande bomen uitgebreid en vergroend.

Kluitingstraat

Op lange termijn worden in de Kluitingstraat tweezijdige fietspaden van minimaal 2 meter breed aangelegd. Dit zal verder uitgewerkt worden bij de opmaak van een (gesubsidieerd) fietspadendossier. Op korte termijn worden de parkeerplaatsen herschikt in functie van de veiligheid voor fietsers

Zonale tonnagebeperking

In afstemming met de buurgemeenten wordt een doorgangsverbod voor (zwaar) vrachtverkeer ingevoerd.