Omgeving stedelijke sporthal

De omgeving van de stedelijke sporthal werd gekozen omdat hier meerdere secundaire scholen in de buurt liggen. Daarnaast sluit het project ook mooi aan bij de recent aangelegde fietssnelweg op de vroegere terreinen van Forges de Clabecq.

De stad kreeg een projectsubsidie toegekend van bijna 300 000 euro, op voorwaarde dat alle werken uitgevoerd zouden worden vóór 30 november 2023. Hieronder lees je welke werken voorzien worden. Op deze pagina vind je steeds de laatste informatie terug (bewonersbrieven, plannen, timing,…).

Fase 1 - Kolveniersstraat

Het deel van de Kolveniersstraat tussen de Slachthuisstraat en de Spuymolenstraat werd volledig heringericht. Ondertussen is deze straat opnieuw beschikbaar voor alle verkeer in de richting van de Vestenstraat naar de Mechelsestraat.

Enkel de groenaanplantingen dienen hier nog te gebeuren. Dit is voorzien voor eind november, samen met de andere fases.

Fase 2 - Spiegelstraat

In de loop van de maand oktober werd zowel op de Slachthuisstraat als op de Spuymolenstraat een verhoogde kruising aangelegd, zodat een veilige fietsverbinding tot stand komt van de fietssnelweg naar de Spiegelstraat.

De kruispunten zijn ondertussen afgewerkt en opnieuw berrijdbaar.

Naast de parking werd een nieuw fietspad voorzien. Hier dient nog de definitieve asfaltverharding aangebracht te worden. Dit is voorzien in de laatste week van november.

Fase 3 - Zennelaan

Eveneens in oktober is de aannemer van start gegaan met de vernieuwing van de voetpaden op het kruispunt van de Zennelaan met de Gendarmeriestraat en de Sint-Jozefsstraat aan de zijde van het ziekenhuis. Gelijktijdig met deze werken heeft Fluvius een sanering van het elektriciteitsnet in een deel van de Spuymolenstraat en de Zennelaan uitgevoerd.

Vanaf 2 november begint de aannemer met de herinrichting van het eigenlijke kruispunt van de Zennelaan met de Spuymolenstraat. Hierdoor wordt het verkeer op deze locatie volledig onderbroken. Zowel in de Slachthuisstraat als in de Spuymolenstraat zal tijdelijk dubbelrichtingsverkeer toegelaten worden.

Het ziekenhuis blijft bereikbaar vanaf de Vlaanderenstraat via de Zennelaan en de Gendarmeriestraat. Ook de Sint-Jozefsstraat blijft zo veel mogelijk open voor het verkeer, zij het via een versmalde aansluiting op de Zennelaan, zodat de parking Zenne maximaal bereikbaar blijft tijdens de werken.

Verder verloop van de werken

Gedurende de laatste week van november zijn de resterende asfalteringswerken gepland. Dit omvat enerzijds het deel van de Spuymolenstraat tussen de Zennelaan en de Spiegelstraat, waar de toplaag vernieuwd wordt.

Anderzijds zal ook de Sint-Jozefsstraat in die periode een nieuwe asfaltlaag krijgen en een inrichting als fietsstraat. Tijdens deze werken zal 2 dagen de parking Zenne niet bereikbaar zijn.

Praktische informatie voor bewoners in de werfzone

Huishoudelijk afval

De afvalkalender wijzigt niet, maar de inzamelplaats wel. Je vindt de verzamelplaats net buiten de werfzone, aangeduid met een oranje bord. Plaats je afval er de avond voordien.

Tijdens de werken is het mogelijk om groente-, fruit-, en tuinafval tijdelijk in speciale GFT-zakken aan te bieden zodat je niet met je container moet sjouwen. Wie in de werfzone woont, kan op het stadhuis aan het onthaal een rol zakken afhalen. Neem deze brief en je identiteitskaart mee.

Levering of verhuis

Heb je een grote levering, verhuis of dergelijke gepland? Spreek dit dan af met de werfleiders of contacteer ons zodat we samen kunnen kijken wat mogelijk is.