Machtiging tot vestiging aanvragen

Omwille van de coronamaatregelen kan je de aanvraag om machtiging tot vestiging indienen via e-mail. Gelieve de nodige documenten over te maken aan vreemdelingen@vilvoorde.be.

Na vijf jaar ononderbroken verblijf kan je als niet EU onderdaan een aanvraag machtiging tot vestiging indienen, op voorwaarde dat je een onbeperkt verblijfsrecht (B-kaart) hebt.

Na een periode van vijf maanden, te tellen vanaf de indiening van de aanvraag, kan de machtiging tot vestiging worden toegekend. Hierna word je ingeschreven in het bevolkingsregister in plaats van in het vreemdelingenregister.

Je brengt mee


  • Geldig paspoort.
  • Verblijfskaart B.
  • Recente pasfoto met witte achtergrond (je kan ook gebruik maken van onze fotocabine).