Masterplan Begraafplaatsen

Begraafplaatsen Vilvoorde Centrum, Houtem, Koningslo, en Peutie

Met het opstellen van een masterplan, wil stad Vilvoorde een langetermijnvisie uittekenen voor de inrichting en het onderhoud van haar 4 begraafplaatsen.

In de eerste plaats biedt een begraafplaats een plek van bezinning aan rouwenden die een dierbare verloren hebben. Met dit masterplan beogen we de begraafplaatsen meer de uitstraling van een park te geven, een aangename omgeving waar iedereen rust en privacy kan komen opzoeken.

De toekomstvisie besteed ook aandacht aan:

  • De kinderbegraafplaatsen
  • Het erfgoed
  • Nieuwe vormen van begraven en herdenken
  • Een ecologisch beheer met aandacht voor biodiversiteit

Nadien wordt er ook een plan met concrete acties uitgewerkt. Die werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd, rekening houdende met prioriteiten, beschikbaar budget en mankracht.

We gaan voor groene en duurzame begraafplaatsen, die connectie maken met de omgeving.

Tijdslijn

De opmaak van het masterplan is begin 2023 opgestart, en zal in de loop van het jaar 2024 worden voorgelegd aan de bewoners. Op basis van deze inrichtingsvisie kan het college concrete acties selecteren, die dan vanaf 2025 kunnen worden uitgevoerd.

Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.