Offerfeest

Tijdens het jaarlijkse islamitisch Offerfeest wordt traditioneel een groot aantal schapen geslacht. Slachtingen volgens een religieuze ritus kunnen enkel in een erkend slachthuis en op een tijdelijke erkende slachtplaats plaatsvinden. Thuisslachtingen in het kader van het offerfeest zijn verboden!

Sinds 1 januari 2019 is er in Vlaanderen een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Er is geen uitzondering voor slachtingen die gebeuren in het kader van een religieuze ritus. Dieren die geslacht worden in het kader van het Offerfeest moeten dus een (omkeerbare) verdoving toegediend krijgen. Deze slachtingen kunnen alleen plaatsvinden in een erkend slachthuis of op een tijdelijk erkende slachtplaats.

Veel moslims laten tijdens het Offerfeest een schaap of rund slachten. Maar je kan het Offerfeest ook op andere manieren vieren.

  • Bestel je vlees bij een halalslager.
    Als je halalvlees bestelt, moet je zelf geen dier kopen en laten slachten. De slager doet dat voor jou. Je moet het vlees alleen afhalen bij de slager. Vraag een volgnummer, zodat er geen lange wachttijden ontstaan.
  • Geef een gift aan een hulporganisatie.
    Een hulporganisatie kan voedsel kopen en bezorgen aan hulpbehoevende gezinnen. De coronacrisis is voor gezinnen in armoede extra moeilijk. Ook in het land van herkomst kunnen veel families het Offerfeest niet meer vieren en is elke hulp of gift meer dan nodig.
  • Een schaap of rund laten slachten in een erkend slachthuis.
    Maak goede afspraken met je veehandelaar. Hij vervoert de dieren en regelt de slachting voor je.