dienst Gelijke Kansen

De dienst Gelijke Kansen helpt een goed ondersteund integratiebeleid in Vilvoorde realiseren. Het bevorderen van de Nederlandse taal, gelijke onderwijskansen, interculturele acties en allerhande acties (Zonder-Haat-Straat, Talen, mijn gedacht,…) zijn kerntaken van deze dienst.

De dienst Gelijke Kansen verzorgt daarnaast het secretariaat van de Vilvoordse Raad voor Internationale Solidariteit (VRIS). VRIS erkent verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking. Op haar advies worden subsidies toegekend voor o.a. Zuid- en sensibiliseringsprojecten.