dienst Gelijke Kansen

De dienst gelijke kansen werkt eraan dat elke Vilvoordenaar zich kan ontplooien op verschillende levensdomeinen, zoals vrijetijd, onderwijs, wonen… De dienst zet ook in op het versterken van sociale cohesie in de superdiverse stad. Diversiteit is de optelsom van heel wat kenmerken (gender, leeftijd, herkomst, taal, seksuele oriëntatie…) die iedereen uniek maakt. Eerder dan ons te richten op doelgroepen, heeft de dienst gelijke kansen aandacht voor drempels en hefbomen om tot gelijke kansen te komen voor iedereen. De dienst gelijke kansen wil een dwarsbalk zijn binnen de Stad Vilvoorde en zoekt de samenwerking op met andere diensten over beleidsdomeinen heen.

Concreet heeft de dienst een eigen werking op volgende beleidsdomeinen:

  • Integratie- en gelijke kansenbeleid
  • Flankerend onderwijsbeleid
  • Ontwikkelingssamenwerking