Preventie

Stad Vilvoorde hanteert een preventiebeleid om mogelijke overlast in de kiem te smoren. Zo willen we overlast, alcohol- en druggebruik, spijbelgedrag, en zwerfvuil en sluikstort aanpakken.

Alcohol- en drugpreventie

Vilvoorde wil een ‘drugsarme’ stad zijn. Daarom hanteren we een ontmoedigingsbeleid en pakken overlast voortvloeiend uit druggebruik aan. Dit doen we via infomomenten en bewustmakingsacties i.s.m. met verschillende partners.

Proper Vilvoorde

Stad Vilvoorde steekt veel tijd in het proper maken van de straten. Helaas is dit niet altijd bij te houden. Daarom zetten we acties op om mensen te informeren over het correct aanbieden van afval, hondenpoep op de stoep, zwerfvuil, … Elk jaar evalueren we de noodzakelijkheid van deze acties, de meldingen van gemeenschapswachten en meldingen van burgers rond dit thema.

Overlastpreventie

De focus van onze overlastpreventie richt zich op 16 tot 25-jarigen. Waar nodig werken we samen met verschillende partners. Initiatieven baseren we op ervaringen uit het werkveld, meldingen van gemeenschapswachten en andere beschikbare gegevens rond overlast. Vragen of meldingen rond overlast in jouw buurt? Contacteer ons.

Diefstalpreventie

Een coördinator vermogenscriminaliteitspreventie werkt aan het voorkomen van diefstal. Denk aan inbraak, diefstal uit auto’s en fietsdiefstal. De adviseurs van de preventiecel van de politiezone Vilvoorde-Machelen adviseren inwoners, bouwpromotoren, handelaars en zelfstandigen over de inbraakrisico’s en het nut van inbraakpreventie.

Lokale politie - politiezone Vilvoorde-Machelen
Zennelaan 76
Tel.: 02 253 33 33
Noodnummer: 101