Preventie

Stad Vilvoorde hanteert een preventiebeleid om mogelijke overlast in de kiem te smoren. Zo willen we overlast, alcohol- en druggebruik, spijbelgedrag, en zwerfvuil en sluikstort aanpakken.

Alcohol- en drugpreventie

Vilvoorde wil een ‘drugsarme’ stad zijn. Daarom hanteren we een ontmoedigingsbeleid en pakken overlast voortvloeiend uit druggebruik aan. Dit doen we via infomomenten en bewustmakingsacties i.s.m. met verschillende partners.

Proper Vilvoorde

Stad Vilvoorde steekt veel tijd in het proper maken van de straten. Helaas is dit niet altijd bij te houden. Daarom zetten we acties op om mensen te informeren over het correct aanbieden van afval, hondenpoep op de stoep, zwerfvuil, … Elk jaar evalueren we de noodzakelijkheid van deze acties, de meldingen van gemeenschapswachten en meldingen van burgers rond dit thema.

Overlastpreventie

Onze overlastpreventie richt zich op leefbaarheidsproblematieken die veroorzaakt worden door personen in de publieke ruimte. Waar nodig werken we samen met verschillende partners. Initiatieven baseren we op ervaringen uit het werkveld, meldingen van gemeenschapswachten en andere beschikbare gegevens rond overlast. Vragen of meldingen rond overlast in jouw buurt? Contacteer ons.

Diefstalpreventie

Een coördinator vermogenscriminaliteitspreventie werkt aan het voorkomen van diefstal. Denk aan inbraak, diefstal uit auto’s en fietsdiefstal. De adviseurs van de preventiecel van de politiezone Vilvoorde-Machelen adviseren inwoners, bouwpromotoren, handelaars en zelfstandigen over de inbraakrisico’s en het nut van inbraakpreventie.

Wie graag inbraakpreventie advies wil voor zijn of haar woning, kan contact opnemen met de preventiedienst van de lokale politie via PZ.VIMA.Preventie@police.belgium.eu.

Wil je meer weten over fietsdiefstalpreventie, kijk dan zeker op https://www.vilvoorde.be/fietsdiefstalpreventie.

Lokale politie - politiezone Vilvoorde-Machelen
Zennelaan 76
Tel.: 02 253 33 33
Noodnummer: 101

Buurtinformatienetwerken

Wil je weten wat een BIN juist is? Bekijk dan zeker deze video.

De doelstellingen van een Buurtinformatienetwerk, afgekort BIN, luiden als volgt:

  • het verhogen van het meldingsgedrag aan de politie,
  • het verlagen van het onveiligheidsgevoel bij de bevolking,
  • het bevorderen van de sociale controle,
  • het verspreiden van de preventie gedachte.

Om deze doelstellingen te bereiken is er een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de aangesloten burgers (BIN) of handelaars (BIN-Z) en de lokale politie. Burgers en handelaars die verdachte gedragingen opmerken, melden dit aan de lokale politie. Dit gebeurt door gebruik te maken van het BIN-sms systeem. Hiermee kunnen alle aangesloten burgers en handelaars tegelijkertijd via de een berichtje op de GSM op de hoogte worden gebracht van interessante informatie, waardoor hun waakzaamheid en veiligheid wordt verhoogd.

Het BIN-Z is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de handelaars, de lokale politie en de stad. In 2004 startte het buurtinformatienetwerk voor handelaars en zelfstandigen uit het Vilvoordse handelscentrum.

Naast het BIN-Z zijn er verschillende BIN’s in de verschillende Vilvoordse wijken opgericht. Meer info? https://www.politie.be/5411/over-ons/criminaliteitspreventie/bin-netwerken.

Wil je lid worden van één of meerdere BIN's? Vul dan onderstaand formulier in.

Veilig internetgebruik

De preventiediensten van stad Vilvoorde, gemeente Machelen en de politiezone Vilvoorde-Machelen werken samen rond veilig internetgebruik. Er werd een overzicht gemaakt met informatie en tools ter preventie van onveilig internetgebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wil je als ouders, school, jeugdwerking, … hiermee aan de slag, kijk dan zeker eens naar dit handig overzicht, opgedeeld per leeftijdsgroep. Voor meer informatie kan je terecht bij de preventiecel van de lokale politiezone (PZ.VIMA.Preventie@police.belgium.eu) of bij de dienst Preventie.

De lokale politiezone maakte ook een informatiebrochure “Online?!” met alle informatie over cybercrime.