Belasting op economische bedrijvigheid

Alle natuurlijke personen of rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente zijn onderworpen aan de belasting op economische bedrijvigheid.

Voorwaarden

U voert een economische activiteit uit als u voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • ingeschreven in het handelsregister
  • ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen
  • beschikt over een btw-nummer

Procedure

U dient het aangifteformulier in.

Elke onderneming onderhevig aan de belasting op economische bedrijvigheid ontvangt van de stad een aangifteformulier dat ingevuld en teruggestuurd moet worden. Indien u geen aangifteformulier ontvangt, maar wel onderhevig bent aan de belasting, dient u spontaan het aangifteformulier in te vullen.