Vacatures stad Vilvoorde

Als stad werken we aan een diverse en inclusieve omgeving, waar we investeren in het welzijn van onze medewerkers. Stad Vilvoorde promoot gelijke kansen en werft aan op basis van competenties, diploma en talent, ongeacht iemands leeftijd, geslacht, afkomst of levensvisie.

Vacatures

VACATURE SOLLICITATIE UITERSTE DATUM INDIENING
OMGEVINGSAMBTENAAR-EXPERT MILIEU - dienst Omgeving sollicitatieformulier 25 februari 2024
ARCHIVARIS - dienst Secretarie sollicitatieformulier 25 februari 2024
COÖRDINATOR ENERGIEPUNT - dienst Wonen en Ondernemen sollicitatieformulier 25 februari 2024
COÖRDINATOR BEHEER GEBOUWEN - dienst Gebouwen sollicitatieformulier 25 februari 2024
EXPERT PROJECTBEHEER OPENBAAR DOMEIN - dienst Openbaar Domein en Mobiliteit sollicitatieformulier 25 februari 2024
OMGEVINGSAMBTENAAR DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING - dienst Omgeving sollicitatieformulier 25 februari 2024
DESKUNDIGE HR - dienst Personeel sollicitatieformulier 25 februari 2024
ICT-SUPPORTMEDEWERKER - dienst ICT sollicitatieformulier 25 februari 2024
WERKLEIDER ALTERNATIEVE GERECHTERLIJKE MAATREGELEN - dienst Veiligheid en Preventie sollicitatieformulier 25 februari 2024
GEMEENSCHAPSWACHT-GAS VASTSTELLER - dienst Veiligheid en Preventie sollicitatieformulier 25 februari 2024
HOVENIER BEGRAAFPLAATSEN - dienst Stads- en wijkonderhoud sollicitatieformulier 25 februari 2024
TIJDELIJK WERKMAN VRIJE TIJD - dienst Vrije Tijd sollicitatieformulier 25 februari 2024
PLOEGBAAS WEGEN - dienst Stads- en wijkonderhoud sollicitatieformulier 25 februari 2024
TOEZICHTER VRIJE TIJD - dienst Vrije Tijd sollicitatieformulier 25 februari 2024
HUISMEESTER SBS DE PUZZEL - dienst Onderwijs sollicitatieformulier 25 februari 2024
TIJDELIJK TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK - dienst Onderwijs sollicitatieformulier 25 februari 2024
EXPERT ONDERWIJS - dienst Onderwijs sollicitatieformulier 31 maart 2024
MAATSCHAPPELIJK WERKER - Sociaal Huis sollicitatieformulier 31 maart 2024
REDDER - dienst Vrije Tijd sollicitatieformulier 31 maart 2024
TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK - KASSIERSTER - dienst Vrije Tijd sollicitatieformulier 31 maart 2024
TIJDELIJK TOEZICHTER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG - dienst Onderwijs sollicitatieformulier 31 maart 2024

Algemene voorwaarden

Werken bij stad Vilvoorde, wat betekent dat juist? Wanneer je wil solliciteren bij de stad moet je voldoen aan enkele algemene voorwaarden. De sollicitatie gebeurt via een selectieproces.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de selectie?

Nationaliteit

 • Je verblijft wettig in België, hebt toegang tot de Belgische arbeidsmarkt of bent leerplichtig in België.
 • Je bent burger van een EU-lidstaat, van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling) – voor buitenlandse diploma’s is een gelijkstellingsbewijs vereist (zie ond.vlaanderen.be/naric/).

Rechten

 • Je hebt burgerlijke en politieke rechten in België.

Taal

 • Je voldoet aan de taalvereisten (Nederlands), zoals bepaald door de wetten met betrekking tot het gebruik van talen in bestuurszaken.

Gedrag

Je bent van onberispelijk gedrag. Je toont dit aan met een uittreksel uit het strafregister. Artikel 595 is het standaardgetuigeschrift. Je kan dit aanvragen in de gemeente waarin je bent ingeschreven. Wanneer je voor een functie solliciteert waarbij je met kinderen werkt, moet je ook artikel 596.2 aanvragen (‘minderjarigenmodel’) bij de gemeente waarin je bent ingeschreven. Meer info over het strafregister vind je op Uittreksel uit het strafregister | Vlaanderen.be.

Medische geschiktheid

 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie – vastgesteld door een geneeskundig onderzoek op het moment van aanstelling door de medische dienst van de stad.

Ben je nog student, maar wil je graag al solliciteren? Als laatstejaarsstudent kan je 6 maanden voor je eindexamens deelnemen.

Hoe verloopt de selectie?

Indien er veel kandidaten zijn, organiseren we een preselectie. De inhoud en de vragen van het examenprogramma, wordt opgesteld door een externe jury, ondersteund door de algemeen directeur. De selectieve voorronde verloopt als volgt:

 1. De schriftelijke proef
  Dit deel bestaat uit een competentieproef en/of een gevalstudie. Indien nodig, bezorgen we op voorhand (wet)teksten of zijn ze tijdens de proef raadpleegbaar. Het is mogelijk dat er een schriftelijke voorbereiding nodig is, die dan tijdens de mondelinge proef wordt toegelicht aan de juryleden. Om te slagen voor dit onderdeel moet je minstens 50% behalen en kan je door naar de volgende ronde.

 2. Het psychotechnische deel
  Het assessment bestaat uit verschillende onderdelen, naargelang de vereiste competenties. Het resultaat is geschikt of niet geschikt. Wie geschikt is, mag door naar de volgende ronde.

 3. De mondelinge proef
  Het mondelinge deel peilt naar de motivatie en competenties. Het is ook mogelijk dat de schriftelijke voorbereiding verder wordt bevraagd. Om te slagen voor dit onderdeel moet je minstens 50% behalen.

De beoordeling gebeurt op basis van deze 3 delen. Voor zowel het schriftelijke als mondelinge deel moet je minstens 50% halen. Voor beide delen samen, moet je minstens 60% behalen om te slagen.

Indien meerdere kandidaten geslaagd zijn, wordt een bindende wervingsreserve opgesteld, waarbij de volgorde wordt bepaald door het behaalde aantal punten.

Heb je nog vragen met betrekking tot de selectie? Neem dan contact op met dienst Personeel.