Aziatische hoornaar

Ga mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar

Sinds 2017 is de Aziatische hoornaar echt zijn invasie in ons land begonnen. De overheid - in samenwerking met de universiteit, brandweerdiensten en civiele bescherming - hebben een plan klaar om dit jaar de verdere uitbreiding van deze invasieve exoot zoveel mogelijk af te remmen. Dit is hard nodig omdat de Aziatische hoornaar onze inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen,...) belaagt waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen onder druk komt te staan. Bovendien heeft de Aziatische hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen wat voor de imkers in ons land een ernstig probleem kan worden.

Echter, het plan kan alleen slagen met de hulp van de bevolking. Jong of oud, natuurliefhebber of gewone wandelaar, specialist of leek, echt iedereen kan een steentje bijdragen door de ogen open te houden en bij het zien van een hoornaar of nest dit zo snel mogelijk te melden. Dit kan je doen op het portaal van de werkgroep Aziatische hoornaar: vespawatch.be.

De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en iets kleiner dan de inheemse Europese hoornaar. Je kan een Aziatische hoornaar goed herkennen aan haar unieke kleurencombinatie (zie figuur). Op de kop en het borststuk zijn ze volledig zwart. Ook het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één brede gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes. De Aziatische hoornaar wordt het meest verward met de Europese hoornaar. Maar met een beetje oefenen zal je gauw merken dat het verschil zeer duidelijk is.

Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te hebben. De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer agressief zijn als je haar nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen interesse in de mens. Met haar angel kan de hoornaar wel meermaals pijnlijk steken zoals andere wespen. Daag ze dus zeker niet uit!

Kosteloze verdelging Aziatische hoornaar


Vele onder jullie kennen wellicht de Aziatische hoornaar, de schadelijke wespensoort die recent heel wat media-aandacht kreeg. Het insect teistert Vlaanderen sinds 2017 en is bijzonder schadelijk voor ons bijenbestand. Europa beschouwt het dier als zorgwekkend en invasief. Wanneer dergelijke insecten zich te breed verspreiden, kan je ze niet meer uitroeien doch enkel de populatie inperken.

Dat is wat ons tot op heden nog vrij goed lukt, mede dank zij het team gespecialiseerde brandweermensen dat zich toespitst op het opsporen en vernietigen van deze uitheemse soort.

Naast het verdelgen, zorgt het team ook voor het opsporen van bijkomende nesten en het melden van hun activiteiten op een platform dat de evolutie van de ontwikkeling van Aziatische hoornaars binnen Europa in kaart brengt.

Omdat het verdelgen van een nest Aziatische hoornaars niet zonder risico is (de dieren kunnen bijzonder agressief zijn en het zijn ook grote kleppers) en om de drempel naar het inzetten van de brandweer te verlagen, heeft het zonecollege van de brandweer beslist de verdelging van Aziatische hoornaars niet meer aan te rekenen.

Het is voor ons en voor ons bestand aan inheemse bijen en wespen, essentieel dat men elk nest dat verdacht is op Aziatische hoornaars meldt en laat vernietigen.

Hoe je een Aziatische hoornaar herkent, lees je op https://www.natuurpunt.be/pagina/de-aziatische-hoornaar . Het onderscheid tussen de onschadelijke Europese hoornaar en de Aziatische, is niet altijd makkelijk voor het niet-geoefend oog. Concreet kan je stellen dat, wanneer je merkt dat de wespen die rond een nest actief zijn, abnormaal groot lijken om “gewone” wespen te zijn, je wellicht met een hoornaarsoort te maken hebt. Blijf in dat geval uit de buurt en laat de identificatie over aan de mensen van ons gespecialiseerd team.

Een verdelging aanvragen doe je via ons e-loket op de website www.vlaamsbrabantwest.be , door te klikken op het icoontje met de wesp.