Projecten Peutie

Binnen het project ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van!’ speelt ook de publieke ruimte van alle wijken een belangrijke rol. Houtem is als volgende aan de beurt. Samen met de bewoners en de verenigingen uit de wijk dacht de stad na over een mooier en groener Peutie.

De volgende locaties zijn een prioriteit voor de wijk Peutie. Zij zullen in de nabije toekomst een opknapbeurt of een nieuwe invulling krijgen.

 • Vredeplein
  Dit is en blijft een ontmoetings- en evenementenplein voor Peutie, zij het in een aangenamer kader.
  Het plein zal deels worden onthard en vergroend, rekening houdende met de kermis die er jaarlijks plaatsvindt. In het midden planten we een grote toekomstboom, waarvan het objectief is dat die er volgende eeuw ook nog kan staan pronken. In de randen worden de zitbanken anders geplaatst, zodat ze aanleiding geven tot sociale interactie.

 • Sport- en spelcluster
  De zone rond de voetbalvelden van Peutie wordt opgewaardeerd tot sport- en spelcluster met voor ieder wat wils.
  De speeltuin wordt opgewaardeerd; de skate-elementen worden verwijderd en de basketbal wordt ingericht als een officieel 3 x 3-terrein; de petanquebaan wordt opgefrist; en het groen krijgt een grondige onderhoudsbeurt.

 • Kerkplein en parking
  Het pleintje voor de kerk wordt opgewaardeerd met zitelementen, bloemen en planten. Door het herinrichten van de parking, worden enkele extra plaatsen gecreëerd.

 • Terreinen tussen Woluwelaan en Rollewagenstraat
  Als groene buffer tegen de drukke Woluwelaan, wordt hier een gordel struiken en bomen aangeplant.

Wat is er belangrijk bij het uitwerken van de plannen?
In de eerste plaats gaat het om duurzame ingrepen waarbij kwalitatieve materialen worden gebruikt en er rekening wordt gehouden met het (regen)water en de biodiversiteit.
Daarnaast gaat het om ingrepen die de wijk samenbrengen.
Tot slot willen deze ingrepen meer identiteit geven aan Peutie.

Je vraagt je misschien af waarom de uitvoering op zich laat wachten?
Ingrepen in de publieke ruimte vragen heel wat voorbereidingen: omschrijving en toekenning van de opdracht aan een aannemer, praktische afspraken maken, het leveren van materiaal, en de werkzaamheden zelf.
Hou deze pagina in het oog voor de meest recente informatie.