Proper Vilvoorde

Vilvoorde zegt resoluut nee tegen zwerfvuil. Vuile straten zorgen voor ontevredenheid en een onveilig gevoel. Zwerfvuil achterlaten en sluikstorten getuigt van een gebrek aan respect voor de medemens en de gemeenschap in het algemeen. Je bederft er het stadsbeeld mee, het is onhygiënisch en hinderlijk. Bovendien is het verboden en kan je er dus een GAS-boete voor krijgen.

Proper Vilvoorde


Via bewustmaking wil de stad iedereen informeren over de geldende regels rond reinheid. 


Sancties


Het stadsbestuur kan zelf rechtstreeks een administratieve sanctie (GAS-boete) opleggen.
Naast deze boete kan, voor een aantal overtredingen, ook een herstelbelasting worden opgelegd. Dit is het geval voor het opruimen van verwaarloosde terreinen, het weghalen of verwijderen van goederen en afvalstoffen. De overtreder betaalt in die gevallen voor het opruimen of verwijderen van goederen.

Naast de actieve verantwoordelijkheid van de Vilvoordenaren, schaart het stadsbestuur zich ook achter doelgerichte en efficiënte reiniging van de straten.


Jaarlijkse opruimactie


Elk jaar organiseert de stad in de lente en herfst een opruimactie in een deel van tot alle wijken. Samen verzamelen we zoveel mogelijk zwerfvuil en sluikstort. Deelnemers krijgen materiaal van de stad om schoon te maken. Wie mee wil doen is welkom om ons te contacteren.


Straatvrijwilligers


Straatvrijwilligers zijn bewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor de reinheid in hun buurt. Ze houden toezicht en verzamelen regelmatig zwerfvuil in speciale zwerfvuilzakken. De vrijwilligers worden logistiek ondersteund door stad Vilvoorde. Met deze actie wil de stad geëngageerde buurtbewoners ondersteunen, de buurt schoon houden en andere buurtbewoners stimuleren om hun buurt ook te onderhouden.


Lentepoets


Elk jaar organiseert de dienst Preventie in het voorjaar een opruimactie in alle wijken. Samen verzamelen we zoveel mogelijk zwerfvuil en sluikstorten. Deelnemers krijgen materiaal van de stad om schoon te maken. We voorzien ook een drankje. Na de lentepoets krijgen de deelnemers een bloembak cadeau.