Proper Vilvoorde

VILVOPRIKKER KANDIDATUUR AANVRAGEN

Vilvoorde zegt resoluut nee tegen zwerfvuil. Vuile straten zorgen voor ontevredenheid en een onveilig gevoel. Zwerfvuil achterlaten en sluikstorten getuigt van een gebrek aan respect voor de medemens en de gemeenschap in het algemeen. Je bederft er het stadsbeeld mee, het is onhygiënisch en hinderlijk. Bovendien is het verboden en kan je er dus een GAS-boete voor krijgen.

Proper Vilvoorde

Via bewustmaking wil de stad iedereen informeren over de geldende regels rond reinheid.

Sancties

Het stadsbestuur kan zelf rechtstreeks een administratieve sanctie (GAS-boete) opleggen.
Naast deze boete kan, voor een aantal overtredingen, ook een herstelbelasting worden opgelegd. Dit is het geval voor het opruimen van verwaarloosde terreinen, het weghalen of verwijderen van goederen en afvalstoffen. De overtreder betaalt in die gevallen voor het opruimen of verwijderen van goederen.

Naast de actieve verantwoordelijkheid van de Vilvoordenaren, schaart het stadsbestuur zich ook achter doelgerichte en efficiënte reiniging van de straten.

Jaarlijkse opruimactie

Elk jaar organiseert de stad in de lente en herfst een opruimactie in een deel van tot alle wijken. Samen verzamelen we zoveel mogelijk zwerfvuil en sluikstort. Deelnemers krijgen materiaal van de stad om schoon te maken. Wie mee wil doen is welkom om ons te contacteren.

Vilvoprikkers

Vilvoprikkers zijn bewoners die mee een stukje van het openbaar domein proper houden.

De stad stelt het nodige materiaal ter beschikking (een prikstok, roze vuilniszakken, handschoenen…) en regelt het ophalen van de ingezamelde roze vuilniszakken. Elke vrijwilliger is ook verzekerd bij de stad. Achter de schermen volgt ook afvalintercommunale Incovo, die met stad Vilvoorde sinds jaar en dag hard werkt aan een structurele aanpak van zwerfvuil en sluikstort, de zwerfvuilwerking mee op. In overleg met de Vilvoprikkers konden zo al verschillende pijnpunten opgelost worden.

Wie interesse heeft om zich te engageren als Vilvoprikker kan contact opnemen met de dienst Preventie of een online aanvraag doen via onderstaand formulier.

Lentepoets

Elk jaar organiseert de dienst Preventie in het voorjaar een opruimactie in alle wijken. Samen verzamelen we zoveel mogelijk zwerfvuil en sluikstorten. Deelnemers krijgen materiaal van de stad om schoon te maken. We voorzien ook een drankje. Na de lentepoets krijgen de deelnemers een bloembak cadeau.