Referentieadres als vreemdeling aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAK

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Referentieadres bij een natuurlijke persoon.

Personen die in een mobiele woning verblijven of om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België hebben, kunnen zich inschrijven op een referentieadres:

 • Woonwagenbewoners (mobiele woning).
 • Militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin.
 • Diplomatiek en consulair personeel en hun gezin.
 • De leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin.
 • Je bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen.
 • Je hebt geen eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen.
 • De beschermde getuigen.

Het referentieadres mag niet je verblijfplaats (domicilie) zijn. Je mag er niet overnachten of goederen stockeren.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW.

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent dakloos.
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.

Procedure

Referentieadres bij een natuurlijke persoon.

Je sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neem je op:

 • Dat het om een referentieadres gaat (dat je daar niet woont).
 • Dat de persoon de post die voor je toekomt aan je zal bezorgen.

Met dat akkoord kan de bewoner aantonen aan bv. schuldeisers en deurwaarders dat u niet in de woning verblijft en ze dus geen beslag kunnen leggen op de goederen van de bewoner.

Opgelet: een inschrijving op een referentieadres om beroepsredenen mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in de tijd heeft evenwel geen betrekking op de personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Je brengt mee

 • De identiteitsdocumenten van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen.
 • De identiteitsdocumenten van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen.
 • De nodige attesten/bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden.
 • Een recente pasfoto met witte achtergrond.

Zie ook de informatie betreffende het recht op terugkeer en behoud van je verblijfsecht in België.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW.

Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft. Het Sociaal Huis onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet. Voor verder informatie verwijzen wij je door naar het Sociaal Huis.