Recht op terugkeer na verblijf in het buitenland vreemdelingen

MAAK EEN AFSPRAAK

Heb je een geldige verblijfskaart en verlaat je België voor langer dan drie maanden, dan behoud je het recht op terugkeer gedurende één jaar na je vertrek. Onder bepaalde voorwaarden kan deze termijn uitgebreid worden.

Je moet dan wel aan een aantal administratieve verplichtingen voldoen:

  • Vóór je vertrek moet je de gemeente van je verblijfplaats inlichten over je voornemen om het land te verlaten en er terug te keren. Je krijgt dan een bijlage 18 (attest van vertrek). Zal de geldigheid van je verblijfskaart tijdens je verblijf in het buitenland verstrijken? Dan moet je voor vertrek een verlenging van je verblijfskaart aanvragen, zodat je bij terugkeer nog een geldige kaart hebt.
  • Na terugkeer moet je je binnen 15 dagen aanmelden bij de gemeente van je verblijfplaats.

Voldoe je aan deze verplichtingen, dan word je opnieuw ingeschreven in de registers. Gedurende je verblijf in het buitenland moet je er ook voor zorgen dat je adres in orde blijft en dat je niet afgevoerd wordt van ambtswege. Het is daarom nodig om een tijdelijke afwezigheid, referentieadres of adreswijziging naar het buitenland aan te vragen.

Je brengt mee

  • Paspoort, eventueel met terugkeervisum.
  • Eventueel bijlage 18.
  • Andere documenten waaruit blijkt hoe lang je België verlaten hebt (bijvoorbeeld vliegtuigtickets).

Klik hier voor meer informatie over het recht op terugkeer of neem contact op met de dienst Burgerzaken.