Tijdelijke afwezigheid als vreemdeling aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAK

Elke persoon moet worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar die persoon zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, op de plaats waar deze werkelijk gedurende het grootste deel van het jaar verblijft. Het is ook die gemeente waar je terecht moet voor je officiële documenten (bv. verblijfskaart, rijbewijs).

Als je tijdelijk en kortstondig buiten de gemeente van je hoofdverblijfplaats verblijft (langer dan drie maanden) moet je de dienst Burgerzaken van je gemeente op de hoogte brengen. Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door je tijdelijke afwezigheid en je blijft ingeschreven in de registers van je gemeente.

Voorwaarden

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • Verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling.
 • Minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  - vakantieverblijf,
  - reizen in verband met uw gezondheid,
  - studie- of zakenreizen,
  beroepsopdrachten in binnen- of buitenland.
 • Studenten.
 • Gedetineerden.
 • Beroepsmilitairen en burgerpersoneel.
 • Dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen).
 • Personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig.
 • Belgische diplomatieke ambtenaren.
 • Personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

Bijkomend moet je een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Procedure

Je moet je tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst Burgerzaken van je gemeente. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je kan de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar (afhankelijk van je verblijfsstatuut). Na die periode kan de gemeente aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval word je afgevoerd uit het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van je tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen en annulering van je verblijfskaart, voor zover uw huidige woonplaats niet gekend is.

Je brengt mee:

 • Je paspoort of identiteitskaart.
 • Je verblijfskaart.
 • Bewijzen die aantonen dat je recht hebt op een tijdelijke afwezigheid.
 • Bewijzen van eventuele vliegtuigtickets, etc. die je vertrek bewijzen.
 • Een recente pasfoto met witte achtergrond.

Zie ook de informatie betreffende het recht op terugkeer en behoud van je verblijfsecht in België.