Rommelmarkt

Op de rommelmarkt mag je goederen verkopen die jouw bezit zijn en die je niet gekocht hebt met het doel om ze weer te verkopen. Daarom mogen professionele verkopers niet deelnemen aan de rommelmarkten.

Volgende markten werden ingepland voor 2024:

  • 24 en 31 maart,
  • 7 en 14 april,
  • 12, 19 en 26 mei,
  • 2, 16 en 23 juni,
  • 7 en 28 juli,
  • 4, 18 en 25 augustus,
  • 1 en 8 september.

Locatie

De rommelmarkt heeft telkens plaats op de parking van de Rooseveltlaan (Franklin) op zondagmorgen tussen 8 en 12 uur. Je moet je standplaats vóór 8 uur innemen en vóór 13 uur ontruimen.

Info voor marktkramers

Standplaatsen kunnen niet vooraf gereserveerd worden, maar worden toegekend en ingenomen de dag zelf volgens volgorde van aankomst. De standplaatsvergoeding bedraagt 7 euro en wordt ter plaatse aan de marktverantwoordelijke betaald. Deze prijs is een vast bedrag. Hiervoor krijg je minimaal 1 en maximaal 2 parkeerplaatsen. Heb je nog een extra plaats nodig, dan rekenen we 3,5 euro bij.

De opbouw van de stand mag ten vroegste vanaf 6.30 uur beginnen. Om 13 uur dient de standplaats volledig opgeruimd te zijn. Niet verkochte goederen en afval moeten door de standhouders worden meegenomen.

Deelnemers aan de rommelmarkten die vuil achterlaten, kunnen een GAS-boete tot maximum 250 euro en een herstelbelasting krijgen.

Van deelnemers aan de rommelmarkt verwachten we dat ze het Nederlandstalige karakter van onze stad respecteren. Alle communicatie met de marktleider verloopt in het Nederlands.

Alle rommelmarkten vinden plaats op de Rooseveltlaan (Franklin).