Vreemdelingenkaart A aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAK

Als je je verblijfskaart sneller nodig hebt, neem dan contact op met onze diensten om een afspraak te maken voor een aanvraag in spoedprocedure.

De vreemdelingenkaart type A wordt afgeleverd aan niet EU onderdanen als bewijs van tijdelijk verblijfsrecht en een inschrijving in het vreemdelingenregister. Deze vreemdelingenkaart kan afgeleverd worden aan verschillende categorieën van vreemdelingen zoals gezinsherenigers of erkend vluchtelingen.

Klik hier voor meer informatie over deze verblijfskaart.

Procedure

Tussen de 45ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart (met uitzondering van niet EU studenten) moet de aanvraag van de verlenging van het tijdelijk verblijfsrecht ingediend worden.
Klik hier voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Pas nadat de FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingenzaken, heeft beslist dat je tijdelijk verblijf kan verlengd worden kan je een nieuwe vreemdelingenkaart A aanvragen. Als de dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt voor de vervaldatum van je vreemdelingenkaart, en je aanvraag voor de verlenging van je tijdelijk verblijf tijdig werd ingediend, kunnen wij je een bijlage 15 afleveren.

Tarieven

  • Normale procedure: 26 euro.
  • Spoedprocedure (1 dag): 167 euro.

Je brengt mee

  • Je oproepingsbrief.
  • Een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • Je huidige vreemdelingenkaart of het vervangingsattest.
  • Je bijlage 46/47 (enkel bij aanvraag van een gecombineerde vergunning).
  • Je bankkaart.

Twee tot drie weken na de aanvraag krijg je per brief bericht dat je nieuwe vreemdelingenkaart klaarligt. Klik hier om een afspraak te maken om je verblijfskaart af te halen.