Vreemdelingenkaart na verval van meer dan drie maanden aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAK

Als je vreemdelingenkaart meer dan drie maanden vervallen is moet je bewijzen dat je België niet langer dan drie maanden hebt verlaten en/of dat je nog aan de voorwaarden van het verblijfsrecht voldoet. Hoe lang je België mag verlaten hangt af van je verblijfsstatuut. Als je België langer dan drie maanden verlaat moet je dit melden aan onze dienst. Klik hier voor meer informatie.

Je brengt mee

  • Paspoort.
  • Bewijzen dat je België niet langer dan drie maanden verlaten hebt, bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst en loonfiches, bewijzen van dokters- of ziekenhuisbezoeken, processen verbaal, …. Gelieve zoveel mogelijk bewijzen mee te brengen met betrekking tot twee jaar voor het vervallen van je vreemdelingenkaart.
  • Bewijs dat je nog aan de voorwaarden van het verblijfsrecht voldoet (A, E of F kaart).

Afhankelijk van je verblijfsstatuut moet er eerst akkoord verkregen worden van de FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingenzaken, voor we je een nieuwe vreemdelingenkaart kunnen afleveren. Twijfel je over welke documenten je kan meebrengen of heb je meer informatie nodig? Neem dan contact op met onze dienst.