Werkingssubsidie voor sportverenigingen

WERKINGSSUBSIDIE VOOR EEN SPORTVERENIGING AANVRAGEN

Elk jaar kan je als erkende Vilvoordse sportvereniging werkingssubsidies aanvragen om je clubwerking financieel een duwtje in de rug te geven.

Wie kan de werkingssubsidie aanvragen

Alle erkende Vilvoordse sportverenigingen kunnen deze subsidie aanvragen. De aanvraag gebeurt door de voorzitter of de secretaris van de vereniging.

Waarvoor kan je werkingssubsidies aanvragen

De werkingssubsidie bestaat uit 4 verschillende componenten:

  • een ledentoelage,
  • een kwaliteitstoelage,
  • een organisatietoelagen,
  • een toelage voor maatschappelijk engagement.

De opgegeven gegevens hebben betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december voorafgaand op het jaar van de subsidieaanvraag.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van de werkingssubsidie

  • Enkel erkende Vilvoordse verenigingen komen in aanmerking voor werkingssubsidies.
  • Elke vereniging kan slecht één soort werkingssubsidie ontvangen. Vraag je werkingssubsidies aan als sportvereniging, dan kan je daarnaast dus geen werkingssubsidies meer ontvangen als bv. jeugdverening. Wel kan je nog andere subsidies aanvragen, zoals de subsidie voor de aankoop van sportmateriaal, projectsubsidie sportinitiatieven en/of de subsidie voor de terugbetaling van sportkaderopleidingen.
  • Ontvang je als vereniging subsidies van de stad Vilvoorde? Dan moet je op je publiciteit (website, clubblad, affiches), via welk kanaal ook, altijd het logo van de stad plaatsen of vermelden “met de steun van stad Vilvoorde”.
  • Vul je aanvraag correct en volledig in en stuur zeker de nodige bewijsstukken mee. Er wordt bij de berekening van de subsidies enkel rekening gehouden met de onderdelen van de aanvraag die correct zijn ingevuld en waarvoor de nodige bewijsstukken toegevoegd zijn.

Lees alle voorwaarden nog eens na in het subsidiereglement.

Hoeveel bedraagt de werkingssubsidie

De werkingssubsidies sport worden toegekend op basis van een puntenschaal. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je in het subsidiereglement.

Wanneer moet de werkingssubsidie aangevraagd worden

Elk jaar in januari stuurt de dienst Vrije Tijd het subsidiereglement en een aanvraagformulier op naar alle erkende sportverenigingen. Stuur je aanvraag in of geef hem fysiek af ten laatste op 11 maart 2024.

Hoe kan je de werkingssubsidie aanvragen

Vraag je werkingssubsidie bij voorkeur online aan of bezorg je aanvraagformulier en de bijhorende bijlagen rechtstreeks aan de dienst Vrije Tijd.