Stedenbouwkundig concept Xaveer De Geyter

In 2006 maakt Xaveer De Geyter Architecten een stedenbouwkundige conceptstudie op voor ‘Vilvoorde Watersite’ in opdracht van Novovil NV en PSR Brownfield Developers. De conceptstudie gaat uit van de sterke landschappelijke elementen in het gebied, met name het kanaal, de Zenne en het park Drie Fonteinen. Deze elementen maken samen met de omliggende economische activiteiten van de site een potentiële plek voor wonen, werken en nieuwe, lichtere vormen van industrie.

De studie stelde een opdeling voor van het gebied in verschillende kamers waarin telkens anders wordt omgegaan met de verschillende longitudinale elementen. De Zenne vormt een continu element doorheen deze kamers. Binnen elke kamer werd een programma gedefinieerd. De publieke ruimte wordt georganiseerd langs de Zenne en varieert per enclave.

Het plan van Xaveer De Geyter vormt tot op vandaag het uitgangspunt voor alle verdere gefaseerde ontwikkelingen in de zone. Het Kanaalpark en 4 Fonteinen zetten in op een meer stedelijke ontwikkeling. Het bestaande deel van Broek wordt opgewaardeerd met renovaties en nieuwbouw.

Vanuit Watersite is de link gelegd met het park Drie Fonteinen door een nieuwe fiets-en voetgangersbrug over het kanaal. Tussen Vlaanderenstraat en Broekplein wordt de kanaaloever ingericht als fiets- en wandelboulevard. Ten zuiden van het viaduct, richting Brussel, ligt de klemtoon op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) en bedrijven. De Zenne vormt de rode draad door het gebied.