Inrichtingsvisie Sociale Woonwijk Houtem

Inrichtingsvisie Wijk Houtem

De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) bouwde begin jaren ’80 de sociale woonwijk in Houtem. Het ontwerp kwam van het Antwerps Stedenbouwkundig Studiebureel van de architecten Walter Toubhans en Walter Cogge, en maakt intussen deel uit van ons bouwkundig erfgoed. Deze parkwijk, met meer dan 500 wooneenheden, heeft een uitgesproken groen karakter en ligt op een boogscheut van Houtem Centrum en het Houtembos.

Om het woonklimaat en de energieprestatie van de gebouwen te verbeteren, worden de woningen in eigendom van Inter-Vilvoordse momenteel in fases gerenoveerd. Stad Vilvoorde wil van deze gelegenheid gebruik maken om ook het openbaar domein aan te pakken.

Het ontwerpbureau Studio Basta zal in eerste instantie een hedendaagse inrichtingsvisie opstellen voor de volledige wijk. Het nieuwe ontwerp moet ontmoetingen tussen de bewoners faciliteren en de aansluiting van de wijk op haar omgeving verbeteren. Zo willen we de natuurlijke sfeer van die omgeving doortrekken in de wijk, door bijvoorbeeld na te denken over het materiaalgebruik, de beplanting, het regenwaterbeheer en de inzet van speelnatuur.

Met de opmaak van een inrichtingsvisie wil de stad investeren om de publieke ruimte van de wijk te moderniseren en te zien evolueren naar een beter beheerbare, kindvriendelijke en ecologische leefomgeving.

Tijdslijn

De opmaak van de inrichtingsvisie is begin 2023 opgestart en zal in het najaar van het 2024 jaar worden voorgelegd aan de bewoners. Op basis van deze inrichtingsvisie kan het college acties selecteren die dan vanaf 2025 kunnen worden uitgevoerd.

Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.