Kanaalpark

Met de realisatie van Kanaalpark is een belangrijke aanzet gegeven voor het nieuwe stadsdeel.

De verouderde Tuchthuissite is opgewaardeerd met een groen park en de bouw van moderne appartementen gericht naar het water. Ook bedrijven en dienstverlening krijgen er een plek. Het hotel in het Tuchthuis is geliefd bij vele bedrijven in de ruime regio om er hun personeel en klanten te laten overnachten.

De Steenkaai is al gedeeltelijk omgetoverd tot een wandel- en fietsboulevard met aanmeerplaatsen voor boten en een centraal plein. Ook de sport- en spelmogelijkheden onder de Kanaalbrug worden druk gebruikt door de jeugd.

De graffitikunst op de pijlers is een voorbeeld van een slimme samenwerking tussen cultuur en inrichting van de publieke ruimte.

Realisatie en financiering

Voor de realisatie van het Kanaalpark werd een publiek - private samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen stad Vilvoorde, De Vlaamse Waterweg NV en NV Watersteen Vilvoorde. De terreinen in dit gebied zijn eigendom van de stad Vilvoorde en De Vlaamse Waterweg NV. De overeenkomst met de private partner is daarom gebaseerd op twee erfpachtovereenkomsten en vervolgens verschillende financieringshuurovereenkomsten.

Het project werd in 2003 erkend door de Vlaamse regering als stadsvernieuwingsproject. De stad ontving in 2005 een subsidie van 2,6 miljoen euro. De stad gebruikte de subsidie voor de herlokalisering van de stadsdiensten en voor de aanleg van het publiek domein.

Voor de omgevingswerken onder de kanaalbrug kon de stad rekenen op subsidies van de Europese Unie. Via het EFRO- programma betaalt de Europese Unie 40% van de totale kosten terug. Het gaat om 1 miljoen euro.