dienst Onderwijs

De dienst Onderwijs is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de personeelsadministratie, het financieel beleid en materieel beleid van de stedelijke scholen. Deze scholen richten basisonderwijs (gewoon en buitengewoon), kunstonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs in.

De dienst verstrekt informatie over onderwijs en verzorgt de dossiers van onderwijsaangelegenheden (schoolraden, onderhandelingscomité, welzijn en preventie, ...)