dienst Secretarie

De dienst Secretarie is verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding en verwerking van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raadscommissies, het directiecomité en de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Vilvoorde. Verder verzorgt de dienst het administratief beheer van de besluiten van burgemeester en de stadssecretaris.

Deze dienst zorgt ook voor de dagelijkse briefwisseling en beheert de registers hiervan. Tevens behandelen ze juridische dossiers van het stadsbestuur. Ook het stadsarchief wordt door de dienst secretarie beheert.

Daarnaast staat de dienst Secretarie in voor het onthaal in het stadhuis en bedient ze de algemene telefooncentrale voor de bevolking, naast andere kerntaken.