Werkingssubsidie voor jeugdvereniging

WERKINGSSUBSIDIE VOOR EEN JEUGDBEWEGING AANVRAGEN

WERKINGSSUBSIDIE VOOR EEN JEUGDHUIS AANVRAGENVilvoordse jeugdverenigingen kunnen elk jaar werkingssubsidies aanvragen om hun werking financieel een duwtje in de rug te geven.

Wie kan de werkingssubsidie aanvragen

jeugdverenigingen kunnen gesubsidieerd worden volgens drie categorieën:

 • Jeugdbeweging: werking gericht op de algehele en harmonische ontwikkeling van de leden. Er zijn minimum 2 activiteiten per maand. De leden zijn tussen 6 en 30 jaar.
 • Jeugdhuis: een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten kunnen uitbouwen en vorming kunnen volgen. Er is geen consumptieverplichting, de leden zijn tussen 16 en 26 jaar.
 • Jongerenbeweging: werkt op de verschillende domeinen van het jeugdvormingswerk, met jongeren tussen 16 en 35 jaar. Politieke jongerenbewegingen zijn uitgesloten van subsidie.

Enkel erkende Vilvoordse verenigingen kunnen werkingssubsidies ontvangen.

Waarvoor kan je werkingssubsidies aanvragen

De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van de volgende principes:

 • ontmoeting,
 • kwaliteit en veiligheid,
 • netwerken,
 • maatschappelijk engagement.

Daarnaast kan je ook jaarlijks een vervoerstoelage aanvragen via het aanvraagformulier van de werkingssubsidies.

Alle gegevens die opgevraagd worden in het aanvraagformulier van de werkingssubsidies, hebben betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december voorafgaand op het jaar van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden voor het krijgen van de werkingssubsidie

 • Enkel erkende Vilvoordse verenigingen komen in aanmerking voor werkingssubsidies.
 • Elke vereniging kan slecht één soort werkingssubsidie ontvangen. Vraag je werkingssubsidies aan als jeugdvereniging, dan kan je daarnaast dus geen werkingssubsidies meer ontvangen als bv. socio-culturele vereniging. Wel kan je nog andere subsidies aanvragen, zoals de infrastructuursubsidie, de investeringssubsidie, de kadervormingssubsidie en/of de projectsubsidies jeugdinitiatieven.
 • Ontvang je als vereniging subsidies van de stad Vilvoorde? Dan moet je op je publiciteit (website, clubblad, affiches), via welk kanaal ook, altijd het logo van de stad plaatsen of vermelden “met de steun van stad Vilvoorde”.
 • Er gebeurt geen uitbetaling van subsidies aan jeugdverenigingen die in ontbinding zijn, die ontbonden zijn of die geen werking meer hebben.
 • Vul je aanvraag correct en volledig in en stuur zeker de nodige bewijsstukken mee. Er wordt bij de berekening van de subsidies enkel rekening gehouden met de onderdelen van de aanvraag die correct zijn ingevuld en waarvoor de nodige bewijsstukken toegevoegd zijn.

Lees alle voorwaarden nog eens na in het subsidiereglement.

Hoeveel bedraagt de werkingssubsidie

De werkingssubsidies jeugd worden toegekend op basis van een puntenschaal. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je in het subsidiereglement. Bij jeugdverenigingen die nog schulden hebben openstaan bij de stad, wordt het verschuldigd bedrag automatisch eerst verrekend met de toegekende subsidies.

Elk jaar stuurt de dienst Vrije Tijd het subsidiereglement en een aanvraagformulier op naar de secretarissen van alle erkende jeugdverenigingen. Stuur je aanvraag in vóór de datum die je op het aanvraagformulier vindt. In het jaar 2024 dienen jeugdverenigingen hun aanvraag in te dienen op ten laatste 11 maart 2024.

Wanneer moet de werkingssubsidie aangevraagd worden

Elk jaar stuurt de dienst Vrije Tijd het subsidiereglement en een aanvraagformulier op naar de secretarissen van alle erkende jeugdverenigingen. Stuur je aanvraag in vóór de datum die je op het aanvraagformulier vindt.

Hoe kan je de werkingssubsidie aanvragen

Vraag je werkingssubsidie bij voorkeur online aan of bezorg je aanvraagformulier en de bijhorende bijlagen rechtstreeks aan de dienst Vrije Tijd.