dienst Strategische Projecten Stadsontwikkeling

De dienst Strategische Projecten Stadsontwikkeling zorgt voor de coördinatie van grotere ‘strategische’ projecten die de individuele beleidsdomeinen overstijgen.

Strategische projecten initiëren structurele veranderingen "in de ruimtelijke, sociaal-culturele of economische ontwikkeling" van de stad, maar evengoed op buurt- of wijkniveau. Ze worden gekenmerkt door de betrokkenheid van vele actoren, hun complexiteit en hun maatschappelijke impact.

Vaak zijn het projecten met verschillende opdrachtgevers en meerdere investeerders en lopen ze over verschillende legislaturen heen.