dienst Veiligheid en Preventie

Dienst Veiligheid en Preventie is verantwoordelijk voor de coördinatie, ondersteuning en evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid en de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen (SVPP) van de stad.

De dienst staat in voor de opvolging van buurt-, wijk- en straatactiviteiten en de gemeenschapswachten. Daarnaast organiseert ze stedelijke preventiecampagnes zoals Lentepoets, Vilvoprikkers en fietsdiefstalpreventie. Je kan er ook terecht voor alles over werken als en werken met vrijwilligers.

De dienst organiseert bemiddelingen in kader van gemeentelijke administratieve sancties. Wanneer iemand een inbreuk begaat op het politiereglement van de stad, kan er een GAS-boete worden opgelegd. Als alternatieve maatregel kan er een bemiddeling of een gemeenschapsdienst worden aangeboden. Daarnaast wordt de stad gesubsidieerd om in opdracht van het Nederlandstalig Justitiehuis van Brussel personen te begeleiden in hun werkstraf. De begeleiders AGM staan in voor deze begeleiding.

Verder ontfermt de dienst zich over opdrachten rond de partnertafel en trajectbegeleiding in het kader van deradicalisering en intrafamiliaal geweld. Er worden ook projecten rond preventie van radicalisering en polarisatie (onder andere in scholen) voorzien. De dienst biedt bovendien ondersteuning aan eerstelijnswerkers rond de thematiek van radicalisering en polarisatie.

Ten slotte wordt de dienst betrokken bij de handhavingstaken waarvoor de stad bevoegd is. Meer specifiek geeft de dienst vorm aan het bestuurlijke handhavingsbeleid en volgt het complexe casussen op.

Waarvoor kan je bij ons terecht?