dienst Wonen en Ondernemen

De dienst Wonen en Ondernemen staat in voor de uitvoering van het lokaal economisch beleid en woonbeleid.

Wat wonen betreft gaat dit over het opvolgen van de woonkwaliteitsbewaking, onder andere door het afleveren van een conformiteitsattest, de bestrijding van leegstand en verwaarlozing, informatie verstrekken over huisvestingspremies, het coördineren van bouwblokrenovaties, …

Het economisch luik richt zich op de organisatie van markten, kermissen en andere ambulante handel, het detailhandelsbeleid inclusief horeca en de dienstverlening naar KMO’s en bedrijven.

Een belangrijke focus van de dienst ligt op de integrale aanpak voor de versterking van het centrum, zowel qua handel en horeca, als qua huisvesting, het opwaarderen van het patrimonium en de algemene sfeer en beleving in het centrum.

Waarvoor kan je bij ons terecht?